แผ่นรองน้ำ/กันซึม ( HDPE Sheet)

แผ่นรองน้ำ/กันซึม (HDPE Sheet) เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการเกษตรกรรม ระบบชลประทาน งานก่อสร้าง และอื่นๆในประเทศ จากความตะหนักในการรักษาแหล่งน้ำกินน้ำใช้อันทรงคุณค่า รวมทั้งสภาวะเป็นพิษของแหล่งน้ำและดิน อันเกิดจากผลพวงของสารเคมี
แผ่นรองน้ำ/กันซึม (HDPE Sheet) ซึ่งเป็นแผ่นกันซึม(geomembranes)ที่ผลิตจาก โพลิเอทีลีน เรซิ่นบริสุทธิ์ เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนที่กรรมวิธีกักเก็บน้ำแบบเดิม เช่น การใช้คอนกรีต การถมดินเหนียว หน้าที่หลักของแผ่น geomembranes คือการเป็นฉนวนกันน้ำหรือรั่วซึม 


แผ่นรองน้ำ/กันซึม (HDPE Sheet) : ซึ่งผลิตจาก โพลิเอทีลีน เรซิ่นบริสุทธิ์ (VIRGIN POLYETHYLENE RESIN)มีความยืดหยุ่นในตัวสูง มีความแข็งแรงและ

ทนทาน แผ่นรองน้ำ/กันซึม (HDPE Sheet) ผลิตที่ความหนา 0.3 มม. - 3.0 มม. ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทนทานต่อความร้อน ทนทานกับสาร

เคมีที่กัดกล่อน อีกทั้ง แผ่นรองน้ำ/กันซึม (HDPE Sheet) ยังมีความต้านทานต่อรังสียูวี จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่้ยาวนาน มีความคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งในการเลือก

ใช้ นอกจากนี้ แผ่นรองน้ำ/กันซึม (HDPE Sheet) มี ความสามารถกัน มอด ปลวก รา แมลง ที่พบในดิน แผ่นรองน้ำ/กันซึม (HDPE Sheet) ไม่มีส่วนผสม

ของ Plasticizer ซึ่งสามารถจระเหิดและละลายอันเกิดจากระยะเวลาในการใช้งาน เนื้อ HDPE ไม่เสื่อม หรือสลายตัวเมื่อถูกแสง อุลตร้าไวโอเล็ต


 
 
 
แผ่น HDPE Sheet ดีอย่างไร ?
 
- ความแข็งแรง และความยืดหยุ่น
- ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
- อายุการใช้งานที่ยาวนาน
- คุณสมบัติที่ดีต่อการทนทานสารเคมี
- ควบคุมการระเหยของน้ำ หรือก๊าซได้ดี
- มีความต้านทานสูงต่อสารอินทรียวัตถุ หนูและแมลงต่างๆ


ราคาแผ่นรองน้ำ/กันซึม ( HDPE Sheet)

แบบฟอร์มขอราคาแผ่น HDPE Sheet

Visitors: 77,107