ข้อต่องานดับเพลิง Coupling

 COUPLING ข้อต่อสำหรับสายส่งน้ำดับเพลิง

1. ข้อต่ออัดเกลียวอเมริกัน ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5" และ 2.5"

2. ข้อต่อสามเร็วแบบมาตรฐานอังกฤษ ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 1.5" และ 2.5"

3. ข้อต่อสามเร็วแบบมาตรฐานอังกฤษ ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 1.5" และ 2.5"

4. ข้อต่อสามเร็วแบบมาตรฐานอังกฤษ  ขนาด 1.5" ทางออก 2.5"

    (ชนิดทองเหลือง และอลูมิเนียม)

 


ชุดหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง (Fire Hydrant)

5.  Raof Manifold ชนิดทองเหลือง ขนาด 4 x 2.5" x 2.5"
6.  แองเกิ้ลวาล์ว ชนิดทางเหลือง ขนาด 15" เเละ 2.5"
7.  ข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดี่ยว ขนิดทองเหลือง ขนาด 15" และ 2.5
8.  ข้อต่อทางจ่ายน้ำเคี้ยวคู่ ขนิดทองเหลือง ขนาด 1.5" และ 2.5
9.  ฝาเปิดตัวผู้ (ฝาอุด) ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5" และ 2.5"
10.  ท่อเหล็กดำมีตะเข็บ SCH40 ขนาด 2.5"และ 4"
11.  ประแจตัวเอฟ (F) สำหรับเปิดวาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง

 


 

ชุดหัวรับน้ำดับเพลิง (Siamese Connection)

12. หัวรับน้ำดับเพลิงแบบ Y Type (ออกตรง) ชนิดทองเหลืองขนาด 4" x 2.5" x 2.5
13. หัวรับน้ำดับเพลิงแบบงอ 90 องศา ชนิดทองเหลืองขนาด 4" x 2.5" x 2.5"
14. ข้อต่อหัวรับน้ำดับเพลิง ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5
15. ฝาปิดตัวเมีย (ฝาครอบ) ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5" (ใช้กับข้อต่อหัวรับน้ำดับเพลิง)

 


 

ข้อแยก 3 ทาง (Y Connection)

 

16. ข้อแยก 3 ทาง ชนิดทองเหลือง มีวาล์วเปิด-ปิด

      - ขนาด 2.5" x 2.5" x 2.5"
 
      - ขนาด 2.5" x 1.5" x 1.5

 


 

 

 

 

 

 

Visitors: 96,608