- อุปกรณ์เหล็กหล่อ มอก.


 • เหล็กรัดท่อ PVC (fcd)
  เหล็กรัดท่อ PVC
  เหล็กรัดท่อ PE

 • ท่อโค้ง 90 หน้าจาน 2 ด้าน
  ท่อโค้ง 45 หน้าจาน 2 ด้าน
  สามทางหน้าจาน 3 ด้าน
  สี่ทางหน้าจาน 4 ด้าน

 • ประตูน้ำบนดิน แบบหน้าจาน
  ประตูน้ำบนดิน แบบเกลียว
  ประตูน้ำก้านยก
  ประตูน้ำกันกลับ (เช็ควาล์ว มีระบาย รุ่นธรรมดา)
  แอร์วาล์ว หีบกุญแจ (รุ่นธรรมดา)

 • หน้าจานเกลียวในเหล็กหล่อ
  หน้าจานเหล็กเหนียว (สำหรับเชื่อม)
  หน้าจานแบ็คกิ้งริง (สตับเอ็น)

 • สกรูน็อต สำหรับยึดหน้าจาน (ชุบซิ้งด้าน)
  สกรูน็อตสำหรับยีโบลต์ (ชุบซิ้งด้าน)
  สกรูน็อสำหรับหน้าจานแบ็คกิ้งริง - สตับเอ็น (ชุบซิ้งด้าน)

 • ยางสำหรับยีโบลต์ AC, PVC
  ประเก็นยางหน้าจาน (วงแหวน)
  ประเก็นยางหน้าจาน (มีรูสวมน็อต)
ราคา อุปกรณ์เหล็กหล่อ มอก. 
Visitors: 214,844