บริการของทางบริษัทฯเรา


 • ระบบสุขาภิบาล ประกอบไปด้วย ระบบประปา, ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง, ระบบท่อระบายอากาศ, ระบบระบายน้ำฝน และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น จะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบบ้านเป็นคน รูปร่าง ความสวยงามเป็นงานในส่วนสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาลก็จะเป็นอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่ในร่างกายของเรา ทั้งสูบฉีดเลือดหล่อเลี้ยงร่างกาย และขับถ่ายระบายของเสียออกจากร่างกาย หากระบบมีปัญหาเชื่อได้ว่าเจ้าของบ้านคงอยู่ไม่เป็นสุข ดังนั้นการออกแบบที่ดี การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม การติดตั้งที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

 • รับติดตั้งวางระบบท่อน้ำ

  1. ระบบน้ำประปา
  2. ระบบระบายน้ำทิ้ง
  3. ระบบท่อเพื่อการเกษตร
  4. ระบบแรงดันด้วยน้ำ

  วางระบบน้ำอย่างไร ให้ประหยัดต้นทุน

  ข้อคิดในการออกแบบท่อเมน ระบบน้ำทางการเกษตร

  1). เลือกขนาดปั๊มให้เหมาะสมกับพื้นที่ แต่ในที่นี้เกษตรกรต้องมองถึงส่วนต่อขยาย ในกรณีที่ยังมีพื้นที่ ที่ยังได้ไม่ทำการเกษตร เช่น พื้นที่การเกษตร 1 ไร่ แต่มีพื้นที่ที่คิดจะขยายเพิ่มเป็น 5 ไร่ เกษตรกรก็ควรใช้ปั๊มขนาด 5 แรงม้า เป็นต้น

  2). การวางระบบท่อน้ำต้องให้สมมาตรกันเสมอ โดยคำนึงถึงขนาดของพื้นที่ และท่อเมนย่อย เช่น ท่อเมนย่อยขนาด 1 นิ้ว ด้านขวายาว 40 เมตร ท่อเมนย่อยด้านซ้ายก็ควรเป็น 40 เมตร เช่นกัน เพื่อรักษาระบบแรงดันในท่อย่อย

  3). คำนึงถึงต้นทุน ในการลงทุนใดๆ ต้องคิดให้รอบคอบ ในกรณีที่ใช้ท่อเมนเป็นท่อพีวีซีเกษตรกรสามารถที่จะใช้ของเก่าหรือของมือสองได้ เนื่องจากท่อพีวีซีมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเฉพาะท่อชนิดหนาทนแรงดันสูง

  4). ท่อน้ำใดๆ ที่เป็นท่อเมน ต้องติดตั้งอุปกณ์กันกระแทกของน้ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ของระบบน้ำทางการเกษตร เกิดชำรุดเสียหาย

  5). ด้านปลายท่อเมน ของระบบน้ำทางการเกษตร ควรมีวาล์วเปิดปิดน้ำอยู่ 1 ตัว เสมอเพื่อเอาไว้ไล่ตะกอนหรือตะไคร่น้ำ และเผื่อสำหรับส่วนต่อขยาย

  6). ท่อเมน เมื่อต่อระบบเข้ากับท่อย่อยแล้ว ก็ควรฝังกลบดิน เพื่อง่ายต่อการทำเกษตร (ยกเว้นวาล์วเปิดปิดน้ำ)


 • คือ ระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบ โดยอัตโนมัติ ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ มีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระเยะลุกไหมเริมต้นได้มากขึ้น และ มีโอกาสทีจะอพยพหลบหนีไฟออกจากอาคารสถานที่ไปยังที่ปลอดภัยได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก

  การเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่จะมาจากในขณะที่เริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้จะไม่มีคนอยู่ในบริเวณพื้นทีๆ เกิดเหตุ หรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนมองเห็นได้ ซึ่งกว่าเจ้าของสถานที่นั้น จะทราบเหตุเพลิงไหมกลุกลามจนเกินกำลังที่ คนในสถานทีเพียงไม่กี่คน หรือ อุปกรณ์ลังดับเพลิ้งขนาดเล็กทีมีอยู่ภายในสถานที่จะใช้ทำการสกัดกัน หรือดับเหตุเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นอาคารสถานทีต่างๆ หรืออาคารสถานที ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีระบบการแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย จึงได้มีการนำเอาระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย มาติดตั้งไว้ภายในสถานที่ เพื่อให้คนภายในสามרรถที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนที่เหตุเพลิงไฟจะลุกลาม และอพยพออกจากภายในสถานที่เกิดเหตุได้ทันการก่อนที่จะไม่สามารถจะระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ การติดตั้งระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยนี้จะช่วยให้เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ ลดการสูญเสียชีวิต ของผู้ที่อยู่ในอาคารสถานที่ และทรัพย์สินต่างๆภายในอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี

 • รับเดินท่อ sprinkler ดับเพลิง
  เดินท่อวางระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และติดตั้งหัวฉีดสปริงเกอร์เพื่อโปรยน้ำออกมาอัตโนมัติ หัวฉีกสปริงเกอร์จะทำการดับไฟในบริเวณนั้น Sprinkler เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ใช้ติดตั้งสำหรับอาคารสูง หรืออาคารสาธารณะ มารีนไชน์มีทีมงานช่างที่มีประสบการณ์และความสามารถในการเดินท่อและติดตั้ง Sprinkler อย่างมืออาชีพ ในเรื่องของการเดินท่อ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems) ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Systems) อีกทั้งเรายังรับออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ น้ำยาดับเพลิงชนิดสะอาดต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม ตึกอาคาร สำนักงานต่างๆ

 • รับติดตั้งกล้องวงจรปิดคุณภาพคมชัด FullHD ดูออนไลน์ฟรี ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ รับประกันงานติดตั้ง สินค้ามีให้เลือกมากกว่า 10 ยี่ห้อ

    

 

 

 

'' บริการจัดส่งสินค้า ในกรุงเทพฯ ปริมนฑล และ ต่างจังหวัด ใกล้-ไกลเรายินดีให้บริการ ได้รับสินค้าตรงเวลาแน่นอน หมดกังวลเรื่องส่งสินค้าไม่ตรงเวลา..... ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าอย่างยิ่งที่ไว้วางใจเรา..ให้ดูแลท่าน ''

Visitors: 100,373