บริการของทางบริษัทฯเรา


 • ระบบสุขาภิบาล ประกอบไปด้วย ระบบประปา, ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง, ระบบท่อระบายอากาศ, ระบบระบายน้ำฝน และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น จะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบบ้านเป็นคน รูปร่าง ความสวยงามเป็นงานในส่วนสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาลก็จะเป็นอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่ในร่างกายของเรา ทั้งสูบฉีดเลือดหล่อเลี้ยงร่างกาย และขับถ่ายระบายของเสียออกจากร่างกาย หากระบบมีปัญหาเชื่อได้ว่าเจ้าของบ้านคงอยู่ไม่เป็นสุข ดังนั้นการออกแบบที่ดี การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม การติดตั้งที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

 • รับติดตั้งวางระบบท่อน้ำ

  1. ระบบน้ำประปา
  2. ระบบระบายน้ำทิ้ง
  3. ระบบท่อเพื่อการเกษตร
  4. ระบบแรงดันด้วยน้ำ

  วางระบบน้ำอย่างไร ให้ประหยัดต้นทุน

  ข้อคิดในการออกแบบท่อเมน ระบบน้ำทางการเกษตร

  1). เลือกขนาดปั๊มให้เหมาะสมกับพื้นที่ แต่ในที่นี้เกษตรกรต้องมองถึงส่วนต่อขยาย ในกรณีที่ยังมีพื้นที่ ที่ยังได้ไม่ทำการเกษตร เช่น พื้นที่การเกษตร 1 ไร่ แต่มีพื้นที่ที่คิดจะขยายเพิ่มเป็น 5 ไร่ เกษตรกรก็ควรใช้ปั๊มขนาด 5 แรงม้า เป็นต้น

  2). การวางระบบท่อน้ำต้องให้สมมาตรกันเสมอ โดยคำนึงถึงขนาดของพื้นที่ และท่อเมนย่อย เช่น ท่อเมนย่อยขนาด 1 นิ้ว ด้านขวายาว 40 เมตร ท่อเมนย่อยด้านซ้ายก็ควรเป็น 40 เมตร เช่นกัน เพื่อรักษาระบบแรงดันในท่อย่อย

  3). คำนึงถึงต้นทุน ในการลงทุนใดๆ ต้องคิดให้รอบคอบ ในกรณีที่ใช้ท่อเมนเป็นท่อพีวีซีเกษตรกรสามารถที่จะใช้ของเก่าหรือของมือสองได้ เนื่องจากท่อพีวีซีมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเฉพาะท่อชนิดหนาทนแรงดันสูง

  4). ท่อน้ำใดๆ ที่เป็นท่อเมน ต้องติดตั้งอุปกณ์กันกระแทกของน้ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ของระบบน้ำทางการเกษตร เกิดชำรุดเสียหาย

  5). ด้านปลายท่อเมน ของระบบน้ำทางการเกษตร ควรมีวาล์วเปิดปิดน้ำอยู่ 1 ตัว เสมอเพื่อเอาไว้ไล่ตะกอนหรือตะไคร่น้ำ และเผื่อสำหรับส่วนต่อขยาย

  6). ท่อเมน เมื่อต่อระบบเข้ากับท่อย่อยแล้ว ก็ควรฝังกลบดิน เพื่อง่ายต่อการทำเกษตร (ยกเว้นวาล์วเปิดปิดน้ำ)


 • คือ ระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งผลให้ผู้อยู่ในอาคารทราบ โดยอัตโนมัติ ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ มีความเชื่อถือได้สูง เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระเยะลุกไหมเริมต้นได้มากขึ้น และ มีโอกาสทีจะอพยพหลบหนีไฟออกจากอาคารสถานที่ไปยังที่ปลอดภัยได้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นผลให้ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มาก

  การเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่จะมาจากในขณะที่เริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้จะไม่มีคนอยู่ในบริเวณพื้นทีๆ เกิดเหตุ หรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนมองเห็นได้ ซึ่งกว่าเจ้าของสถานที่นั้น จะทราบเหตุเพลิงไหมกลุกลามจนเกินกำลังที่ คนในสถานทีเพียงไม่กี่คน หรือ อุปกรณ์ลังดับเพลิ้งขนาดเล็กทีมีอยู่ภายในสถานที่จะใช้ทำการสกัดกัน หรือดับเหตุเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นอาคารสถานทีต่างๆ หรืออาคารสถานที ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีระบบการแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย จึงได้มีการนำเอาระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัย มาติดตั้งไว้ภายในสถานที่ เพื่อให้คนภายในสามרรถที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนที่เหตุเพลิงไฟจะลุกลาม และอพยพออกจากภายในสถานที่เกิดเหตุได้ทันการก่อนที่จะไม่สามารถจะระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ การติดตั้งระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยนี้จะช่วยให้เจ้าของอาคารสถานที่ต่างๆ ลดการสูญเสียชีวิต ของผู้ที่อยู่ในอาคารสถานที่ และทรัพย์สินต่างๆภายในอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี

 • รับเดินท่อ sprinkler ดับเพลิง
  เดินท่อวางระบบดับเพลิงด้วยน้ำ และติดตั้งหัวฉีดสปริงเกอร์เพื่อโปรยน้ำออกมาอัตโนมัติ หัวฉีกสปริงเกอร์จะทำการดับไฟในบริเวณนั้น Sprinkler เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ใช้ติดตั้งสำหรับอาคารสูง หรืออาคารสาธารณะ มารีนไชน์มีทีมงานช่างที่มีประสบการณ์และความสามารถในการเดินท่อและติดตั้ง Sprinkler อย่างมืออาชีพ ในเรื่องของการเดินท่อ ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler Systems) ระบบท่อยืนสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Systems) อีกทั้งเรายังรับออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ น้ำยาดับเพลิงชนิดสะอาดต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม ตึกอาคาร สำนักงานต่างๆ

 • รับติดตั้งระบบดับเพลิงFIRE HOSE

  ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE REEL และอุปกรณ์ดับเพลิง เหมาะสำหรับติดตั้ง ประจำอาคาร สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม

  คุณสมบัติ

  - ทนแรงดันใช้งาน Maximum Working 15 บาร์

  - ทนแรงดันขณะทดสอบได้ 20 บาร์

  - ตัวสายทำด้วยทองเหลือง และเคลือบด้วยผงโพลีเอสเตอร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากเกลือหรือความเค็ม

  - ติดตั้งและเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก โดยบังคับสายฉีดไปได้ทุกทิศทาง

  - ดึงสายใช้งานตามระยะทางของจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง

  อุปกรณ์สำหรับชุด Hose Reel

  1.ตู้ใส่อุปกรณ์ ชนิดเหล็ก ขนาด 80 x 110 x 35 cm. (แบบฝังในผนัง/แบบลอย) พร้อมกุญแจล๊อค

  2.กงล้อโฮสรีล (Hose Reel) ชนิด Auto swing hose reel หรือ Manual Swing hose reel พร้อมสายยางส่งน้ำขนาด 1นิ้ว ยาว 30เมตร (100ฟุต)

  3.หัวฉีดปรับฝอย ชนิด ทองเหลือง อลูมิเนียม หรือ พลาสติก

  4.Ball valve มาตรฐาน UL, FM ขนาด 1 นิ้ว

  5.แองเกิ้ลวาล์ว ขนาด 2.5นิ้ว พร้อมข้อต่อและฝาปิด

  6.เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์


  ชุดกงล้อ Hose Reel พร้อมฐาน

  1.ชุดกงล้อพร้อมสายยางส่งน้ำขนาด 1นิ้ว ยาว 30เมตร (100ฟุต)

  2.หัวฉีดปรับฝอยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม

  3.ทางน้ำเข้าระบบสวมเร็ว

 • รับติดตั้งกล้องวงจรปิดคุณภาพคมชัด FullHD ดูออนไลน์ฟรี ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ รับประกันงานติดตั้ง สินค้ามีให้เลือกมากกว่า 10 ยี่ห้อ

 • - แบบติดผนัง Wall type

  - แบบตั้ง/แขวน Ceiling/floor type

  - แบบตู้ตั้ง Package type

  - แบบฝังเพดาน Built-in type

  - แบบท่อลม Duct type

  - ระบบพรีซิชั่นแอร์ Precision Air

  รับติดตั้งทำระบบความเย็นห้องServer

  ยินดีให้บริการงานวิศวกรรมครบวงจร ทั้งออกแบบและติดตั้งระบบทำความเย็นภายในสำนักงาน หรืออาคาร โรงงานอุสาหกรรม รวมถึงในห้องเซิฟเวอร์ ติดตั้งแอร์สำหรับห้อง Data Center ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดภายในห้องserver คืออุณภูมิภายในห้องจะต้องเย็น

  เนื่องจากเครื่อง Server เหล่านี้ปกติจะถูกเปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อทำงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้เครื่อง Server ทำงานหนัก และเกิดปริมาณความร้อนออกจากระบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากระบบควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะระบายความร้อนออกจากระบบ และใส่ลมเย็นเข้าสู่ระบบได้อย่างเพียงพอ หากระบบความเย็นภายในห้องไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นที่ตัวเครื่อง Server ซึ่งจะมีผลทำให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็นและทำให้เกิดการล่มของระบบ Serverได้

  Cooling System ระบบทำความเย็นสำหรับห้องserver หรือห้องสำคัญData Center ระบบทำความเย็นสำหรับ Data Center หรือ Precision Air. มารีนไชน์ยินดีให้คำปรึกษาและรับตรวจเช็คซ่อมบำรุงแอร์ในห้องData Center รวมไปถึงระบบไฟฟ้า ระบบไฟสำรอง ระบบแรงดันของแอร์ และพร้อมรับปรับปรุงห้อง Data Center เพื่อให้การทำงานของห้องสำคัญเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด

    

 

 

 

'' บริการจัดส่งสินค้า ในกรุงเทพฯ ปริมนฑล และ ต่างจังหวัด ใกล้-ไกลเรายินดีให้บริการ ได้รับสินค้าตรงเวลาแน่นอน หมดกังวลเรื่องส่งสินค้าไม่ตรงเวลา..... ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าอย่างยิ่งที่ไว้วางใจเรา..ให้ดูแลท่าน ''

Visitors: 380,495