- ระบบเตือนไฟไหม้

Fire Alarm Systems หรือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

     ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ กันออกไปตามความเหมาะสม เช่น

Smoke Detector (อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ)

Heat Detector(อุปกรณ์ตวจจับความร้อน) 

Manual Pull Station (เครื่องดึงด้วยมือ) ( Manual Call Point ) 

และที่สำคัญที่สุดตู้ควบคุมไฟ ที่ดูแลอุปกรณ์ทุกตัว หากเลือกใช้อุปกรณ์ทุกตัวดี แต่เลือกตู้ควบคุมที่ราคถูกคุณภาพไม่ดีทุกอย่างก็จบเพราะหัวใจสำคัญคือตู้ควบคุมระบบและเพื่อความสะดวกในการควบคุมระบบดับเพลิงจึงมีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของเจ้าที่ที่ดูแลหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

     ระบบจะตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเตือนให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารทราบอย่างรวดเร็ว ระบบนี้จะสามารถช่วยลดความสุญเสีย ทั้งทรัพย์สินและชีวิต เพลิงไหม้ส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้อยู่อาศัยไม่มองไม่เห็น ซึ่งกว่าผู้อยู่อาศัยจะรู้ตัวก็ไม่สามารถระงับเพลิงไว้ได้เสียแล้ว

 

ราคา  / Price
Visitors: 401,507