เครื่องเชื่อมท่อ PE,HDPE แบบใช้กระแสไฟฟ้า (HDPE Electrofusion Machine)

เครื่องเชื่อมท่อ PE,HDPE แบบใช้กระแสไฟฟ้า (HDPE Electrofusion Machine) 

เชื่อมโดยวิธีที่เรียกว่า Electrofusion 

      ใช้งานง่าย เคลื่อยย้ายสะดวก น้ำหนักเบา สามารถทำงานในพื้นที่แคบได้ ประหยัดเวลาในการเชื่อม เครื่่องเชื่อมท่อ PE,HDPE แบบใช้กระแสไฟฟ้า เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวดที่ถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์ ข้อต่อ (Fitting) ทำให้เกิดความร้อนและหลอมละลายหน้าผิวสัมผัสของท่อ PE,HDPE ให้เป็นเนื้อเดียวกัน รอยเชื่อมภายในท่อไม่เป็นตะเข็บ  ทำให้อัตราการไหลภายในท่อสูง เพราะเกิดแรงเสียดทานน้อย รอยต่อจากการใช้งาน เครื่่องเชื่อมท่อ PE,HDPE แบบใช้กระแสไฟฟ้า มีความแข็งแรง สามารถทนรับแรงดันภายในท่อได้สูง พร้อมยังรับแรงกระทำภายนอกได้สูง เครื่่องเชื่อมท่อ PE,HDPE แบบใช้กระแสไฟฟ้า ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถเชื่อมในพื้นที่ ที่แคบได้ ประหยัดเวลาทำงาน ใช้งานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง


แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

Visitors: 406,966