เครื่องบันทึกงานเชื่อม ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม HDPE (Data logger)

เครื่องบันทึกงานเชื่อม ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม HDPE (Data Logger)

เครื่องบันทึก, ตรวจสอบ, ควบคุม, ตรวจจับอุณหภูมิความร้อน, แรงดัน, งานเชื่อมท่อ HDPE ให้ได้มาตรฐาน สามารถสั่ง Print รายงานพารามิเตอร์กระบวนการเชื่อม ได้โดยตรงจากตัวเครื่อง เครื่องบันทึกงานเชื่อม ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม HDPE (Data Logger) ใช้งานง่ายไม่ต้องตัดต่อ ดัดแปลง เพิ่มเติม ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้ กับเครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น SHD Series อยู่แล้ว เพียงแค่ต่อปลัก เข้ากับตัวเครื่องเชื่อม SHD Series เท่านั้น  เครื่องบันทึกงานเชื่อม ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม HDPE (Data Logger) มีเสียงแจ้งเตือน ในทุกๆขั้นตอนการเชื่อม เพื่อให้การเชื่อมออกมา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการเชื่อมและมาตรฐานการผลิตท่อของแต่ละโรงงาน เครื่องบันทึกงานเชื่อม ตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม HDPE (Data Logger) สามารถเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ได้  ตามฤดูกาล สภาพอากาศ อุณหภูมิภายนอก พร้อม Print scirp แสดงกระบวนการเชื่อม สำหรับใช้ในการตรวจสอบส่งมอบงานให้ด้วย

 แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ

Visitors: 406,969