ข้อต่อแบบเชื่อม HDPE

     อุปกรณ์ ข้อต่อสำหรับท่อ HDPE ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง ใช้สำหรับผลิตท่อน้ำโดยเฉพาะ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 

มีระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบและ ทดสอบตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ (มอก.982-2556) 

 


แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาข้อต่ออุปกรณ์ HDPE,PE


Visitors: 406,971