แผ่น HDPE Geomembrane (HDPE SHEET)

 การใช้งาน 

    -  งานกรุแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำ เช่นการปูรองอ่างเก็บน้ำ ปูรองในบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง หรืองานเกษตรกรรมเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพื่อให้มีการพัฒนาด้านการเกษตรในที่แห้งแล้ง
    -  งานกรุบ่อเก็บกักสารเคมี เพราะโพลีเอททีลีน เป็นพลาสติกที่มีความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดประเภทหนึ่ง
    -  งานกรุภายในแท้งค์น้ำ เพื่อเก็บกักของเหลว และ เคมีภัณฑ์
    -  งานกรุบ่อหมักปุ๋ยการเกษตร ซึ่งจะช่วยรักษาอุณหภูมิการหมักทำให้หมักได้เร็ว
    -  งานกรุรองบ่อขยะ ซึ่งช่วยให้ขยะที่เป็นมลพิษไม่ปนเปื้ยนและขยายบริเวณออกไป
    -  งานกรุรองสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียสนามกอล์ฟ รีสอร์ท บ้านจัดสรร ฯลฯ

แผ่น HDPE Sheet ดีอย่างไร ?
    - ความแข็งแรง และความยืดหยุ่น
    - ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
    - อายุการใช้งานที่ยาวนาน
    - คุณสมบัติที่ดีต่อการทนทานสารเคมี
    - ควบคุมการระเหยของน้ำ หรือก๊าซได้ดี
    - มีความต้านทานสูงต่อสารอินทรียวัตถุ หนูและแมลงต่างๆ
แผ่น HDPE รองน้ำกันซึม

แผ่นป้องกันการรั่วซึมมี 3 ประเภท คือ หรือ 3 เกรด ซึ่งคุณภาพและความเหมาะสมในการใช้งานต่างกัน
 
1. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.91 ถึง 0.93 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร โมเลกุลของ LDPE มีแบ็กโบนคาร์บอนที่มีไซด์กรุ๊ปของคาร์บอนสี่ถึงหกอะตอมติดกับแบ็กโบนหลักอย่างสุ่มๆ LDPE มีการใช้อย่างกว้างขวางเพราะว่าไม่แพง ยืดหยุ่นได้ ทนทานมากและทนต่อสารเคมี LDPE ถูกขึ้นรูปเป็นขวด หีบห่ออาหาร และของเล่น
 
2. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง (MDPE) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.93–0.95 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร MDPE สามารถผลิต โดยโครเมียม/นส่วน catalysts, Ziegler-Natta catalysts หรือ metallocene catalysts MDPE มีดีช็อกและปล่อยความต้านทานคุณสมบัติ นอกจากนี้เป็นรอยเว้าน้อย มีความสำคัญกว่า HDPE มีความต้านทานการถอดความเครียดดีกว่า HDPE  MDPE ตามปกติจะถูกใช้ในการทำ ท่อแก๊ส และอุปกรณ์ sacks ฟิล์มบรรจุภัณฑ์
 
3. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.95 ถึง 0.97 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร โมเลกุลของ HDPE จะมีแบ็กโบนคาร์บอนที่ยาวมากแต่ไม่มีไซด์กรุ๊ป ผลก็คือ โมเลกุลเหล่านี้เชื่อมกันอย่างแน่นหนามากขึ้น HDPE แข็งแรงกว่า แข็งกว่า และโปร่งแสงน้อยกว่าพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ HDPE ใช้ทำถุง ถังน้ำมันรถ หีบห่อและท่อน้ำ ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุด เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด
 
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) GEOMEMBRANE
       ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม GEOMEMBRANE ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายประการ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด และ การผลักดันให้รัฐบาลควบคุมเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมให้เข้มงวดยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการปฎิบัติอุตสาหกรรม GEOSYNTHETIC
       ปัจจุบัน GEOMEMBRANE ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดเพื่อการจัดการกับของเสีย คือ HDPE ซึ่งเป็นโพลีเอททีลีนที่มีความหนาแน่นสูง HDPE สามารถนำมาใช้งานได้ดีกว่าโดยคงมีมาตรฐานด้านความคงทน และ ปลอดภัยสูงสุดในจำนวน GEOMEMBRANE ทั้งหมด
 
ลักษณะและอุปกรณ์และคุณประโยชน์ (FEATURE AND BENEFITS)
       HDPE GEOMEMBRANE ผลิตโดยใช้เครื่องรีดเป็นแผ่นเรียบควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วัตถุดิบ คือ โพลีเอททีลีน บริสุทธิ์คุณภาพเยี่ยม มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ขบวนการผลิตนี้รับประกันความหนาคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10% จากที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด ในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉลี่ยความหนาของแผ่น HDPE จำกำหนดไว้ให้หนากว่า หรือ เท่ากับขนาด 40 mll (1.0 มม.), 50 mll (1.25 มม.), 60 mll (1.50 มม.), 80 mll (2.00 มม.) และ 100 mll (2.50 มม.) ขนาดความกว้างตั้งแต่ 7 เมตร และ 8 เมตร
 
คุณสมบัติการต้านสารเคมี
    -  ความต้านทางสารเคมี (CHEMICAL RESISTANCE)
    -  ความต้านทางสารเคมีของ LINER เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดซึ่ง HDPE เป็นสารต้านทานสารเคมีได้ดีที่สุดในจำนวน GEOMEMBRANE ทั้งหมด
    -  การแทรกซึมต่ำ (LOW PERMEABILITY)
    -  HDPE มีคุณสมบัติการแทรกซึมต่ำ ดังนั้นน้ำใต้ดินจะไม่สามารถแทรกซึมผ่าน LINER ได้และแก๊สมีเทนก็จะไม่สามารถระเหยออกไปจากระบบระบายแก๊ส
    -  ความต้านทานรังสีอุลตราไวโอเลต (ULTRAVIOLET RESISTANCE)
    -  HDPE สามารถต้านทานความเสียหายอันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต โดยการเพิ่มคาร์บอนแบล็ค ซึ่งช่วยป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต และไม่มีการใช้ PLASTICIZER ใน GEOMEMBRANE ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการระเหยของ PLASTICIZER อันเนื่องมาจากการได้รับรังสีอุลตราไวโอเลต
 
การใช้งาน 
    -  งานกรุแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำ เช่นการปูรองอ่างเก็บน้ำ ปูรองในบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง หรืองานเกษตรกรรมเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิประเทศที่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพื่อให้มีการพัฒนาด้านการเกษตรในที่แห้งแล้ง
    -  งานกรุบ่อเก็บกักสารเคมี เพราะโพลีเอททีลีน เป็นพลาสติกที่มีความคงทนต่อสารเคมีดีที่สุดประเภทหนึง
    -  งานกรุภายในแท้งค์น้ำ เพื่อเก็บกักของเหลว และ เคมีภัณฑ์
    -  งานกรุบ่อหมักปุ๋ยการเกษตร ซึ่งจะช่วยรักษาอุณหภูมิการหมักทำให้หมักได้เร็ว
    -  งานกรุรองบ่อขยะ ซึ่งช่วยให้ขยะที่เป็นมลพิษไม่ปนเปื้ยนและขยายบริเวณออกไป
    -  งานกรุรองสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสียสนามกอล์ฟ รีสอร์ท บ้านจัดสรร ฯลฯ
 
ข้อดี
    -  ทนต่อรังสีอัลตราไวเลต (ULTRAVIOLET RESISTANCE)
    -  ทนต่อสารเคมี ( Chemical Resistance )
    -  ป้องกันการซึมผ่านได้ดีเยี่ยม ( Superior Impermeability )
    -  ความต้านทานแรงดึงสูง ( High Tensile Strength )
    -  ทนต่อการลอกและแรงเฉือนสูง ( High Peel and Shear Resistance )
    -  ต้านทานการฉักขาดและการเจาะทะลุ ( High Tear Strength and Strong Puncture Resistance )
    -  อายุการใช้งานยาวนาน ( Long Term Durability )
    -  การเชื่อมแผ่น HDPE
 
      หลักการในการเชื่อมแผ่นพลาสติก HDPE Geomembrane Sheet เข้าด้วยกัน ซึ่งอาศัยการเปลี่ยนโครงสร้างของพอลิเมอร์ โดยการหลอม หรือการทำให้เสียรูปร่าง ของสิ่งที่จะนำมาเชื่อมติดกัน และอาศัยแรงกดเพื่อให้วัสดุทั้งสองเชื่อมติดกัน.โดยการเชื่อมนั้นต้องอาจจะอาศัยพลังงานความร้อนหรือใช้สารเคมีในการเชื่อม ซึ่งการเชื่อมนั้นต้องอาศัยเนื้อที่หรือสูญเสียเนื้อที่ในการเชื่อมนั้นไป
ในทางทฤษฎีการเชื่อมแผ่นพลาสติก HDPE Geomembrane Sheet เข้าด้วยกัน ส่งผลทำให้ค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) ลดลงอย่างไรก็ตาม ค่าของความเครียดที่เพิ่มขึ้น (stress) ที่เกิดจากรูปร่างของรอยเชื่อม อาจส่งผลให้ความต้านทานแรงดึง และหรือ การยืดตัว มีค่าลดลงกับแผ่น HDPE Geomembrane ที่เชื่อมต่อ นอกจากนั้นยังมีลักษณะของพื้นผิว, ชนิดของ HDPE geomembrane และเทคนิคที่ใช้ในการเชื่อม ก็มีผลด้วยทั้งสิ้น
 
มาทำความเข้าใจของแผ่น HDPE กัน
      แผ่น HDPE geomembrane คือ การนำเม็ดพลาสติก HDPE ที่ผ่านการผลิตที่ใช้การรีดอัดแน่นของเม็ดพลาสติก HDPE ทำให้ได้ แผ่น HDPE ที่มีการซึมผ่านที่ต่ำมาก มักใช้กับงานที่ต้องใช้ในการป้องกันของเหลว ( หรือก๊าซ ) และขึ้นอยู่กับโครงการหรือระบบจะนำไปใช้ HDPE geomembranes จะผลิตเป็นแผ่นพอลิเมอร์ที่รีดยาวต่อเนื่องและเป็นเนื้อเดียวกันและยังสามารถนำไปเป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตโดย geotextiles ด้วยยาง หรือ การพ่นด้วย พอลิเมอร์ ทำให้เกิด geocomposites หลายๆชั้นได้ แผ่น geomembranes ที่รีดเป็นแนวยาวจะนิยมใช้มากที่สุด
 
การผลิตแผ่น HDPE Sheet
       การผลิต HDPE geomembranes sheet เริ่มต้นด้วยใช้วัตถุดิบซึ่งประกอบไปด้วย เรซิน,โพลิเมอร์ และสารต่างๆ เช่น สาร Antioxidants, พลาสติก, ฟิลเลอร์ , คาร์บอนสีดำ และสารหล่อลื่น (เป็นสารตัวช่วยในการผลิต) วัตถุดิบเหล่านี้ จะถูกรีดอัดเป็นแผ่นที่มีความกว้างและความหนาที่แตกต่างกัน ด้วยการ extrusion, calendering,และ spread coating
 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
       HDPE GEOMEMBRANE แผ่นพลาสติกกึนซึม HDPE Sheet เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการปูรองพื้น เช่น ในการฝังกลบขยะ, บ่อบำบัดน้ำเสีย, เหมืองแร่ และในงานกักเก็บของเหลวต่างๆ โดยเฉพาะในงานที่ไม่ต้องการให้มีการรั่วซึม งานเก็บสารเคมีพิเศษหรืองานที่ต้องการป้องกันจากรังสีอุตราไวโอเลต แผ่นโพลีเอททีลีนความหนาแน่นสูงสามารถทนทานต่อสภาพอากาศ รังสีอุตราไวโอเลตหรือรังสีอื่นๆ และสารเคมีทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในการเลือกใช้ เช่น ในการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ HDPE Sheet จะทนต่อแมลงที่มากัดเจาะ เชื้อราและสารเคมีต่างๆ ที่มักพบในดิน แผ่นพลาสติกกันซึมของเราไม่เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆ แผ่นโพลีเอททีลีนความหนาแน่นสูงไม่มีส่วนผสมของดินน้ำมัน ซึ่งทำให้เปลี่ยนรูปหรือหมดอายุเร็ว และไม่ทำให้เสียเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีปฏิกิริยากับรังสีอุลตราไวโอเลตหรือสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นการใช้แผ่นโพลีเอททีลีนความหนาแน่นสูงนี้ไม่จำเป็นต้องกลบฝังเพื่อป้องกันอันตรายอันใด

แบบฟอร์มขอราคาแผ่น HDPE Sheet

Visitors: 406,971