สตับเอ็น HDPE แบบเชื่อม

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อมสำหรับ ท่อ PE หรือที่เรียกว่า  สตับเอ็น STUB-END ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ถือว่ามีคุณภาพสูง ใช้สำหรับผลิตท่อน้ำโดยเฉพาะ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลเป็นตัวกำหนดทุกขั้นทุกตอน โดยเริ่มตั้งแต่การทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบ และ ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก. 982-2556) จึงทำให้อุปกรณ์ สตับเอ็น STUB-END  เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้าเป็นจำนวนมาก

สตับเอ็น STUB-END เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวเชื่อมกับ ท่อ HDPE อุปกรณ์ Fitting เช่น ข้องอ 3 ทาง เราสามารถใช้ร่วมกับแหวนเหล็ก  หน้าแปลนเหล็ก  Backing Ring ตามมาตรฐาน  10K,PN10,150P  

ราคา  สตับเอ็น STUB-END 

Visitors: 390,440