ท่อไซเลอร์ SYLER

ภายใต้ มาตรฐานการผลิตที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ทำให้ท่อทุกเส้นมีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้นท่อไซเลอร์ยังได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ BS 1387 / 85 CLASS M (BSM) ทำให้เรามั่นใจได้ว่าท่อทุกๆเส้นมีความหนาของเหล็กเต็มมาตรฐาน พร้อมทั้ผ่านการชุบสังกะสีที่หนากว่าปกติ และยังไม่พอเพียงเท่านั้น ไซเลอร์ยังมีการพัฒนาตัวสินค้าด้วยการเพิ่ม PE Powerder Coated เคลือบผิวท่อ เพื่อป้องกันสนิมด้านนอกอีกขั้นเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ส่วนเรื่องความสะอาดนั้น ท่อไซเลอร์ได้ผ่านการทดสอบภายใต้มาตรฐาน BS 6920 PART II ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานท่อน้ำ ที่ถือว่าน่าเชื่อถือที่สุดมาตรฐานหนึ่งในโลก โดยห้องทดลองชั่นแนวหน้าคือ NUTEK System Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผลทดสอบแสดงให้เห็นว่า

1. ท่อไซเลอร์ ที่ไม่ทำให้รสชาติ และความใสของน้ำเปลี่ยนไป นี่คือผลการทดสอบน้ำที่ขังภายในท่อเป็นเวลา 2เดือน
2. ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำ จากการที่เราทดสอบน้ำที่ขังภายในท่อเป็นเวลา 2 เดือนซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานตั้งแต่ 20- 500 เท่า
3. ปริมาณการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญในน้ำ และนี่ก็เป็นการทดสอบจากน้ำที่ขังภายใจท่อเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานถึง 13 เท่า และไม่ปรากฏสารปนเปื้อนหรือสารพิษใดๆที่ก่อเกิดอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ รวมไปถึงสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยผลเกิดจากที่เราได้นำน้ำมาตรวจสอบ
4. ท่อไซเลอร์ ได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ ภายใต้มาตรฐาน BS 6920 Part II
5. ท่อไซเลอร์ได้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ หมาวิทยาลัย ภาควิชาเครื่องกลภายใต้มาตรฐาน BS1387/85 Class Medium
6. ท่อไซเลอร์ได้ผ่านการตรวจสอบจาก NUTEK System Co.,Ltd. ทั้งภายใต้ มาตรฐาน BS 6920 Part II และ BS 1387/85 Class Medium โดย NUTEK System เป็นห้องทดลองที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลฮ่องกง สำหรับการทดสอบอุปกรณ์ส่งน้ำที่จะนำไปใช้งานของรัฐในประเทศฮ่องกง

ปิรามิดด้านบนแสดงถึงระดับความอันตรายของพลาสติกแต่ละชนิดด้านบนของฐานคือ PVC ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความสะอาดน้อยสุดจะเห็นได้ว่าพลาสติกชีวภาพ (Biobased Polymer) ซึ่งอยู่ตำแหน่งฐานของปิรามิดแต่เป็นพลาสติกที่มีความสะอาดมากที่สุดแต่พลาสติกประเภทนี้ เช่น ยางธรรมชาติ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีและเมื่อผ่านกระบวนการทางเคมี เมื่อนำมาใช้งาน จะทำให้ยางธรรมชาติหมดสภาพความบริสุทธิ์อย่างที่เคยเป็นดังนั้นจึงจัดได้ว่า PE เป็นพลาสติกที่มีความสะอาดและปลอดภัยมากที่สุดยังมีพลาสติกอีกมากมายหลายชนิดแต่ทั้งนี้ปิรามิดนี้แสดงถึงคุณสมบัติของพลาสติกหลักที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้อาจมีเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น กระบวนการในการผลิต วัตถุดิบหรือแม้แต่การใช้สารเติมแต่งที่มีความพิเศษแตกต่างกันออกไป

ดาวน์โหลดราคาตรงนี้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 406,971