- ท่อพีเฟล็ก ไฟฟ้า P-Flexท่อพีเฟล็กซ์ เป็นท่อพีอี ลูกฟูกแบบอ่อนตัว สำหรับร้อยสายไฟภายในอาคาร ฝังในคอนกรีต หรือบนฝ้าเพดาน

 ท่อ PFLEX กันไฟ ไม่ลามไฟ
– ท่อร้อยสายไฟภายในอาคารแบบอ่อนตัว ผสมสารกันไฟ
ท่อพีเฟล็ก-ซีดี-เอฟอาร์
PFLEX Flexible Plastic Conduits with Flame-Retardant Property)
Visitors: 406,973