ราคาวาล์ว KISTLER

BRASS VALVES KISTLER
วาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์
 • BALL VALVE บอลวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์

 • GATE VALVE ประตูน้ำทองเหลือง คิสท์เลอร์

 • SPRING CHECK VALVE สปริงเช็ควาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์

 • SWING CHECK VALVE สวิงเช็ควาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์

 • Y-STRAINER VALVE วายสเตรนเนอร์ทองเหลือง คิสท์เลอร์

 • FOOT VALVE ฟุตวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์

 • MINI BALL VALVE MF มินิบอลวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์

 • MINI BALL VALVE FF มินิบอลวาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์

 • SAFETY VALVE เซฟตี้วาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์

 • SAFETY VALVE (LEVER) เซฟตี้วาล์วทองเหลือง คิสท์เลอร์

CAST IRON VALVES KISTLER
วาล์วเหล็กหล่อ คิสท์เลอร์
 • BUTTERFLY VALVE WAFER วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ เหล็กหล่อ

 • BUTTERFLY VALVE WAFER วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์(เกียร์) เหล็กหล่อ

 • BUTTERFLY VALVE LUG วาล์วผีเสื้อลัก(ด้ามโยก) เหล็กหล่อ

 • BUTTERFLY VALVE LUG วาล์วผีเสื้อลัก(เกียร์) เหล็กหล่อ

 • BUTTERFLY VALVE WAFER CI วาล์วผีเสื้อ(ด้ามโยก) เหล็กหล่อ

 • BUTTERFLY VALVE WAFER DI วาล์วผีเสื้อ เหล็กหล่อเหนียว

 • BALL VALVE 2-PC บอลวาล์ว 2ชิ้นเหล็กหล่อ

 • BALL VALVE (PAD) บอลวาล์ว 2ชิ้น(ไดเรกเมาท์)

 • DUO PLATE CHECK VALVE ดูโอเพลท เช็ควาล์ว

 • SWING CHECK VALVE สวิงเช็ควาล์ว คิสท์เลอร์

 • Silent Check Valve ไซเลนท์ เช็ควาล์ว คิสท์เลอร์

 • GATE VALVE เกทวาล์ว คิสท์เลอร์

 • KNIFE GATE VALVE ไนฟ์เกทวาล์ว คิสท์เลอร์

 • GLOBE VALVE โกล์ปวาล์ว คิสท์เลอร์

 • Y-STRAINER วายสเตรนเนอร์ คิสท์เลอร์

 • BASKET STRAINER บาสเก็ตสเตรนเนอร์ คิสท์เลอร์

 • FOOT VALVE DUCTILE IRON ฟุตวาล์ว คิสท์เลอร์

 • FOOT VALVE WITH LIFT ฟุตวาล์ว รุ่นกระเดื่อง คิสท์เลอร์

 • AIR VENT VALVE วาล์วระบายอากาศ คิสท์เลอร์

STAINLESS STEEL VALVES KISTLER
วาล์วสแตนเลส คิสท์เลอร์
 • BALL VALVE 1-PC บอลวาล์ว 1ชิ้นสแตนเลส คิสท์เลอร์

 • BALL VALVE 2-PC บอลวาล์ว 2ชิ้นสแตนเลส คิสท์เลอร์

 • BALL VALVE 3-PC บอลวาล์ว 3ชิ้นสแตนเลส คิสท์เลอร์

 • BUTTERFLY VALVE WAFER วาล์วผีเสื้อเวเฟอร์ สแตนเลส

 • GATE VALVE เกทวาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์

 • GLOBE VALVE โกล์ปวาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์

 • NEEDLE VALVE วาล์วเข็ม สแตนเลส คิสท์เลอร์

 • SPRING CHECK VALVE สปริงเช็ควาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์

 • SWING CHECK VALVE สวิงเช็ควาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์

 • DISCO CHECK VALVE ดิสโก้เช็ควาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์

 • Y-STRAINER วายสเตรนเนอร์ สแตนเลส คิสท์เลอร์

 • FOOT VALVE (SCREWED) ฟุตวาล์ว(เกลียว) สแตนเลส คิสท์เลอร์

 • FOOT VALVE ฟุตวาล์ว สแตนเลส คิสท์เลอร์

UPVC VALVES KISTLER
วาล์วยูพีวีซี คิสท์เลอร์
 • COMPACT BALL VALVE คอมแพคบอลวาล์วยูพีวีซี คิสท์เลอร์

 • TRUE UNION BALL VALVE ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์วยูพีวีซี คิสท์เลอร์

 • BUTTERFLY VALVE UPVC วาล์วปีกผีเสื้อยูพีวีซี คิสท์เลอร์

KISTLER ELECTRIC ACTUATOR #EA
หัวขับไฟฟ้า คิสท์เลอร์
 • KISTLER ELECTRIC ACTUATOR #EA หัวขับไฟฟ้า คิสท์เลอร์

 • KISTLER ELECTRIC ACTUATOR #EA+ valve หัวขับไฟฟ้า คิสท์เลอร์พร้อมวาล์ว

KISTLER ELECTRIC ACTUATOR(GEAR) #EAG
หัวขับไฟฟ้า(เกียร์) คิสท์เลอร์
 • KISTLER ELECTRIC ACTUATOR(GEAR) #EAG หัวขับไฟฟ้า(เกียร์) คิสท์เลอร์

 • KISTLER ELECTRIC ACTUATOR(GEAR) #EAG+valve หัวขับไฟฟ้า(เกียร์) คิสท์เลอร์ พร้อมวาล์ว

Visitors: 406,969