ราคาท่ออ่อนยาง  TOPFLEX

RUBBER  &  STAINLESS  FLEXIBLE  JOINT  TOPFLEX
ข้อต่อยาง & ข้อต่อสแตนเลส ท๊อปเฟล็กซ์
 
 
  • SINGLE-SPHERE เฟล็กซ์ยางลอนเดี่ยว ท๊อปเฟล็กซ์

  • TWIN-SPHERE เฟล็กซ์ยางลอนคู่ ท๊อปเฟล็กซ์

  • SUPER SINGLE-SPHERE เฟล็กซ์ยางลอนเดี่ยว รุ่นซูเปอร์

  • SUPER TWIN-SPHERE เฟล็กซ์ยางลอนคู่ รุ่นซูเปอร์

  • TWIN-SPHERE (RING) เฟล็กซ์ยางลอนคู่ (แหวนนอก)

  • TWIN-UNION เฟล็กซ์ยางลอนคู่ (เกลียว)

  • FLEX DRAIN #FD เฟล็กซ์เดรน ท๊อปเฟล็กซ์

  • FLEX STAINLESS (UNION) เฟล็กซ์สแตนเลส(ยูเนี่ยน)

  • FLEX STAINLESS เฟล็กซ์สแตนเลส ท๊อปเฟล็กซ์

Visitors: 406,966