PROJECT โรงไฟฟ้า จังหวัดปทุมธานี

ติดตั้งวางระบบท่อน้ำประปา โรงไฟฟ้าปทุมธานี  เป็นการติดตั้งวางระบบที่มีระยะทางไกล เครื่องเชื่อมท่อน้ำจึงเป็นตัวช่วยในการติดตั้งวางระบบครั้งนี้

Visitors: 406,973