- ท่อนีโอเดรน Neodrain

ท่อนีโอเดรน Neodrain Pipe and Fittings for Subdrainage Pipe

      ท่อนีโอเดรนเป็นท่อสำหรับระบายน้ำใต้ดิน ที่ผลิตจากโพลีเอทธลีน ความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพสูงอีกทั้งยังสามารถทนทานต่อกรด-ด่าง หรือสารเคมีต่างๆได้ดี นอกจากนี้ยังออกแบบท่อให้มีรู จึงทำให้ช่วยระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการอุดตันง่าย
      Neodrain Pipe is an underground drainage pipe made trom high density polyethylene which is wel know as a very stable and durable polymer and highly resists to acid-akall and other chemical attacks. In addition, Neondrain pipe is particularly designed to make it have a high rate of aperture, that leads to fast drainage and prevention of blockage.

โยชน์ของการใช้งาน PURPOSE OF USING NEODRAIN PIPE
    - ใช้ในการระบายน้ำบนผิวดิน  Drying up to ground surface
    - ใช้ป้องกันการอ่อนตัวของดิน Preventing the ground from softening
    - ใช้ในการระบายน้ำใต้ผิวดิน Stabilizing the structure by means of lowering the ground water level.
 
คุณลักษณะสำคัญ SPECIAL FEATURES
1. ระบายน้ำได้รวดเร็ว (Fast Drainage) ท่อนีโอเดรนมีพื้นที่สามารถรับน้ำได้ถึง 70% และส่วนทึบ 30% จึงสามารถระบายน้ำได้มาก และรวดเร็ว
Neodrain pipe has a rate of aperture part and a rate of solid part of 70% and 30% respectively, that makes it drain effectively.

2. โครงสร้างท่อแข็งแรง (Robust Structure) ท่อนีโอเดรน สามารถรับแรงกดจากภายนอกได้สูง (External High Loading Resistance) เพราะออกแบบให้มีโครงสร้างที่เป็นเกลียว พันรอบท่ออีกชั้นหนึ่ง เพื่อเป็นตัวเสริมความแข็งแรง จึงสามารถรับน้ำหนักหรือแรงกดจากภายนอก (External Load) ได้มากกว่า 10 ตันต่อตารางเมตร โดยที่ท่อจะเปลี่ยนรูปไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์
Neodrain pipe is reinforced with hollow strand ribs. Thereforet higly resists to extemal lood-over 10 ton/m with the strainless than 8%

3. น้ำหนักเบา (Light Weight) 
ท่อนีโอเดรน มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับท่อพลาสติกชนิดอื่น จึงสามารถขนย้ายได้สะดวก และรวดเร็ว
Neodrain pipe is lighter than various plastic pipes. This brings about fast and convenient transportation.

4. อายุการใช้งานยาวนาน (Long Service Life) ท่อนีโอเดรน สามารถทนทานต่อสภาวะแวดล้อมในดินเช่น กรด ด่าง ได้ดี และทนอุณหภูมิได้ 40 ถึง 60'c
Neodrain pipe has excellent resistance against acid, and alkali. No degradation takes place by chemical substances or soilbacteria.

5. ติดตั้งง่าย (Easy Installation) ท่อนีโอเดรน สามารถติดตั้งด้วยวิธีการสวมอัดหรือหมุนเกลียวท่อกับข้อต่อเข้าด้วยกัน จึงสะดวกในการติดตั้งอีกทั้งยังประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
The method of joining Neodrain pipe is very simple-just do pressing and turning to join, thus resulting in the convenient and low cost installation

ประเภทของงาน ที่เหมาะสมกับการใช้งาน MAIN APPLICATIONS
    - งานสนามบิน Airport
    - งานสนามกีฬา Sporting ground
    - งานถนน Pavement
    - งานคันดิน Embankment
    - งานจัดสวน Landscape
    - งานสนามกอล์ฟ Golf course
    - งานบำบัดน้ำเสีย waste water treatment 
 
ข้อต่อและระบบการต่อท่อ FITTING AND JOINING SYSTEM  
     การต่อท่อนีโอเดรน ต่อได้ง่าย รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาสามารถต่อได้โดย วิธีสวมอัดหรือหมุนเกลียวท่อเข้าไปในข้อต่อ ตัวเกลียวภายในข้อต่อจะล็อคท่อกับข้อต่อไม่ให้หลุดออกจากกัน
    Joining Neodrain pipel is very simple,ifast just do pressing and tumingtooin. The thread of fittings will prevent Neodrain and fitting loosing out 
 
 
Size Dimensions and Unit Weight
 
Visitors: 406,971