เครื่องดับเพลิงชนิดแบบยกหิ้ว

PORTABLE FIRE EXTINGUISHER  เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว

 1. Dry Chemical Fire Extinguisher  เครื่องดับเพลิงชนิดดผงเคมีแห้ง

     มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 332-2537

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   ■   สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีระดับความสามารถในการดับเพลิง (FIRE RATING) สูง
   ■   ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับดันผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศ จึงสามารถสกัดกันออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงทำให้          ไฟดับลง
   ■   เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จึงเหมาะสำหรับฉีดใช้ในที่โล่ง

เหมาะสำหรับติดตั้ง
        พื้นที่โล่ง เช่น บริเวณ บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ข้อควรระวัง
        หลังจากการใช้งาน น้ำยาดับเพลิงจะใช้หมด หรือไม่หมดก็ตาม ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

2. Low Pressure Water Mist: Imperial Vapor    Fire Extinguisher เครื่องตับเพลิงชนิดสูตรน้ำ

     ประสิทธิภาพสูง เเละไม่ทำลายสิ่งเเวดล้อม  ENVIRONMENTAL FRIENDLY PRODUCT

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   ■   สามารถเป็นสารทดแทนฮาลอน (BCF)ราคาประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง 
   ■   ระดับความสามารถในการดับเพลิง (FIRE RATING) และสามารถป้องกันการลุกติดกลับ ของไฟ
   ■   เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม (NON-CFC) และสามารถยับยังการเกิดก๊าซพิษ
   ■   มองเห็นวิลัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน (ไม่มีฝุ่น)
   ■   หัวฉีดชนิดพิเศษ (สิทธิบัตร) ก่อให้เกิดละอองของสารในขนาดที่เหมาะสม และสม่ำเสมอ
   ■   ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า (ผ่านการทดสอบไฟฟ้า 50,000 โวลท์ ตามมาตรฐาน BS : EN3_7)
   ■   เหมาะสำหรับใช้งานทั้งในที่ร่ม และกลางแจ้งตัวถังทำด้วยแสตนเลส มีความทนทานสูง ป้องกันการกัดกร่อน และการเป็นสนิม

เหมาะสำหรับการติดตั้ง
        สถานที่ที่ต้องการความสะอาด เช่น บริเวณทั่วไปภายในอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และห้องครัว ฯลฯ

ข้อควรระวัง
        เหมาะสำหรับการฉีดใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลท์ ในระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามมาตรฐาน BS:EN 3-7

3. Dry Chemical Fire Extinguisher  เครื่องดับเพลิงชนิดดผงเคมีแห้ง

     มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 332-2537

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   ■   สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีระดับความสามารถในการดับเพลิง (FIRE RATING) สูง
   ■   ใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับดันผงเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศ จึงสามารถสกัดกันออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงทำให้          ไฟดับลง
   ■   เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จึงเหมาะสำหรับฉีดใช้ในที่โล่ง

เหมาะสำหรับติดตั้ง
        พื้นที่โล่ง เช่น บริเวณ บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนต์ และโรงงานอตสาหกรรม ฯลฯ

ข้อควรระวัง
        หลังจากการใช้งาน น้ำยาดับเพลิงจะใช้หมด หรือไม่หมดก็ตาม ต้องทำการบรรจุน้ำยาดับเพลิงใหม่ทุกครั้ง

4. Low Pressure Water Mist: Imperial Vapor    Fire Extinguisher เครื่องตับเพลิงชนิดสูตรน้ำ

     ประสิทธิภาพสูง เเละไม่ทำลายสิ่งเเวดล้อม  ENVIRONMENTAL FRIENDLY PRODUCT

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

   ■   ระดับความสามารถในการดับเพลิง (FIRE RATING)สูง และสามารถป้องกันการลุกติดกลับของไฟ

   ■   เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม (NON-CFC) และสามารถยับยัการเกิดก๊าซพิษ

   ■   มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน ไม่มีฝุ่น)

   ■   ปลอดภัยสำหรับฉีดใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า (ผ่านการทดสอบไฟฟ้า 50,000 โวลท์ ตามมาตรฐาน BS : EN3-7)

   ■   เหมาะสำหรับใช้งานทั้งในที่ร่ม และกลางแจ้ง

   ■   ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว

เหมาะสำหรับติดตั้ง

        สถานที่ที่ไม่ต้องการความสกปรก ฝุ่นพุ่งกระจาย เช่น บริเวณทั่วไปภายในอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

ข้อควรระวัง
        เหมาะสำหรับการฉีดใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เกิน 1,000โวลท์ ในระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามมาตรฐาน BS:EN 3-7

ูู5. Halotron I Fire Extinguisher  The Effective Halon 1211 (BCF) Substitute

    เครื่องดับเพลิงชนิดสารสะอาด ฮาโลตรอน วัน   
     น้ำยาดับเพลิงตัวใหม่ใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 (BCF) โดยตรงและได้รับมาตรฐาน UL LISTED
     ENVIRONMENTAL FRIENDIY PRODUCT

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

   ■   ตัวน้ำยาเป็นก๊าสเหลวระเหย ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า และไม่ทิ้งคราบสกปรกหลัการฉีดทำให้ไม่เกิดความเสียหายต่อ              สิ่งของต่างๆ จึงเหมาะใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ

   ■   น้ำยาได้รับมาตรฐาน UL

   ■   เป็นสารสะอาดทดแทนฮาลอน 1211 ในกลุ่ม HCFC Blend B เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   ■   สามารถดับเพลิงได้ทุกชนิด (Class A, B, C)

   ■   มองเห็นวิสัยทัศน์ชัดเจนขณะฉีดใช้งาน

   ■   ตัวน้ำยาผลิตจากบริษัท AMERICAN PACIFIC CORPORATION (AMPAQ ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการรับรอง

   ■   EPA (U.S. Environmental Protection Agency)

   ■   FAA (US Federal Aviation Administration)

เหมาะสำหรับติดตั้ง

        สถานที่ที่เน้นเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น อาคาร สำนักงาน โรงพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องแล็ป ห้องเก็บอุปกรณ์                อิเล็กทรอนิกส์ และไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรมูลค่าสูง

6. Carbon Dioxide (CO2)   Fire Extinguisher   เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

      เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ยี่ห้อ บัคอาย
      เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ยี่ห้อ วิน

     ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับมาตรฐาน UL (UNDERWRITERS LABORATORIES|NC LISTED, USA)  
     ตัวถังทำด้วย Aluminum Alloy น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

   ■   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีสี ไมมีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่นำสื่อไฟฟ้า ตลอดจนไม่ทิ้งคราบหลังฉีดทำให้ไม่เกิดความสกปรก และเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์              ไฟฟ้าต่างๆ

   ■   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำหนักมากกว่าอากาศถึง 1.5 เท่า ขณะฉีดใช้งานจะทำให้ปริมาณของก๊าชออกซิเจนหรือปริมาณไอเชื้อเพลิงในอากาศลดลงถึงจุดที่ไม่          สามารถเผาไหม้ได้ ทำให้ไฟดับลง

เหมาะสำหรับติดตั้ง
        อาคารสำนักงาน ห้องคอนโทรลไฟฟ้า โรงงานอุตสา
หกรรม และไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรต่างๆ ฯลฯ

ข้อควรระวัง
        ควรวางไว้ในร่ม ที่มีอุณหภูมิไม่สูงมาก และปราศจากแสงแดดส่องถึง หรือใกล้เตาไฟ และไม่ควรจับที่ปลายหัวฉีดก๊าซ CO2 ขณะใช้และหลังใช้งานใหม่ๆ

7. water Fire Extinguisher   เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

   ■   น้ำสามารถลดอุณหภูมิหรือความร้อนของเชื้อเพลิงประเภทเอ อันได้แก่ ไม้กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติกได้เป็นอย่างดี
   ■   ตัวถัง และมือจับทำด้วยแสตนเลส มีความทนทานป้องกันการกัดกร่อน และการเป็นสนิม

เหมาะสำหรับติดตั้ง
        ห้องเก็บสินค้า หรือพื้นที่อื่นๆ ที่อาจเกิดเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิง CLASS A

ข้อควรระวัง
       ห้ามนำเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำไปดับไฟ CLASS B เพราะจะทำให้เกิดการแพร่กระจายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
       ตลอดจนห้ามนำไปดับไฟ CLASS C เนื่องจากนั้นเป็นสื่อในการน้ำไฟฟ้า

8. Foam Fire Extinguisher  เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม

    มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 332-2537

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

   ■   ตัวถังทำจากเหล็ก
   ■   บรรจุน้ำผสมโฟมเข้มข้น (AFFF) หรือ (AR-AFFF) เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นฟองโฟม เมื่อฉีดออกมาเป็น
        น้ำยาฟองโฟมสีขาวปกคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิงทำให้เชื้ออเพลิงขาดอากาศมาทำปฏิกิริยา จึงไม่สามารถเกิดเพลิงไหม้ต่อไปได้

เหมาะสำหรับติดตั้ง
        สถานที่ที่มีการเก็บเชื้อเพลิงจำพวกของเหลวต่างๆ

ข้อควรระวัง
       ห้ามนำเครื่องดับเพลิงชนิดโฟมดับไฟ Class C อันได้แก่ วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแฟไฟฟ้า เช่น
       กรณีการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากน้ำยาโฟมมีน้ำเป็นส่วนประสม ซึ่งน้ำเป็นสื่อในการนำไฟฟ้า

 

9. Wet Chemical (Class K) Fire Extinguisher  เครื่องดับเพลิงชนิดClass K ยี่ห้อบัคอาย

      ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับมาตรฐาน UL (UNDERWRITERS LABORATORIESINC LISTED, USA.) 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

   ■   บรรจุน้ำยา Wet Chemical (Potassium Acetate and Potassium Citrate) สำหรับดับเพลิงที่เกิดขึ้นในห้องครัวโดยเฉพาะ
   ■   หัวฉีดชนิดพิเศษแบบ Spray ป้องกันการกระเด็นของน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหาร
   ■   ตัวถัง และมือจับทำด้วยแสตนเลส มีความทนทาน ปัองกันการกัดกร่อน และการเป็นสนิม

เหมาะสำหรับติดตั้ง
       ภายในห้องครัวโดยเฉพาะ

10. AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER & FIRE ALARM SYSTEM
      เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
      Automatic Fire Extinguisher (Sprinkle Type) 
        เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติ แบบติดตั้งเพดาน ชนิดผงเคมีแห้ง/ชนิดสารสะอาด HALOTRON

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

   ■   เครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (ชนิดผงเคมีแห้ง และชนิดสารสะอาด) ดับเพลิงได้เองเมื่อ เกิดเพลิงไหม้โดยที่ไม่มีคนอยู่

   ■   ลักษณะการทำงาน เมื่อเครื่องได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ หัวฉีดน้ำยาดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันที ซึ่งอุณหภูมิที่กำหนดให้ทำฉีดทำงานอัตโนมัติ            คือ 68 องศาเซลเซียส (155 องศาฟาร์เรนไฮต์)

   ■   ติดตั้งสะดวกบริเวณเพดาน โดยความสูงในการติดตั้งไม่ควรเกิน 3 เมตร จากวัสดุเชื้อเพลิง

เหมาะสำหรับติดตั้ง
       ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และสามารถระบุขอบเขตได้

ข้อควรระวัง
       1. เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติแต่ละตัวจะทำงานแยกจากกัน
       2. ไม่สามารถหน่วงเวลา และยับยั้งการฉีดได้
       3. ไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังจุดแจ้งเตือนที่ระบบ Fire alarm ของอาคารได้ในขณะที่ทำงาน

Visitors: 407,142