ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

Fire Extinguisher Cabinet  ตู้เก็บถังดับเพลิง

รายละเอียดผลิตภัณท์

   - ตู้เก็บถังตับเพลิง (ตู้เดี่ยว, ตู้คู่)
   - วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง ขนาด 40 x 70 x 20 เซนติเมตร (ตู้เดี่ยว)
   - วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง ขนาด 60 x 70 x 20 เซนติเมตร (
   - ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก
   - กุญแจล็อคกดเด้ง
   - สำหรับใส่เครื่องดับเพลิง
   - มีให้เลือกทั้งกระจกธรรมดาและกระจกเชฟตี้
Fire Hose Cabinet   ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
   - ตู้ก็สายส่งน้ำดับเพลิง
   - วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง ขนาด 60 x 70 x 20 เซนติเมตร
   - ด้านในมีโคงรับสาย พร้อมที่ล็อคหัวฉีดน้ำดับเพลิง
   - ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก
   - กุญแจล็อคกดเด้ง
   - สำหรับใส่สายส่งน้ำ 1 เส้น และหัวฉีดน้ำ ดับเพลิง 1 ชิ้น
   - มีให้เลือกทั้งกระจกธรรมดาและกระจกเซฟตี้
Fire Fighting Suit Cabinet   ตู้เก็บชุดดับพลิง

ายละเอียดผลิตกัณฑ์

   - เก็บชุดดับเพลิง
   - วัสดุเป็นโลหะพ่นสีแดง ขนาด 120 x 160 x 50 เซนติเมตร
   - ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก
   - กุญแจล็อกกดเด้ง
   - สำหรับเก็บชุดดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ
   - มีให้เลือกทั้งกระจกธรรมดาและกระจกเชฟตี้
Complete Set Fire Hose Reel ตู้เก็บสายสำน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง

 รายละเอียดอุปกรณ์ภายในชุด

      - ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง #16 บานประตูเปิด-ปิดได้ ขนาด 80 x 110 x 35 เซนติเมตร
      - สายส่งน้ำดับเพลิงขนิดยางม้วนแข็งแบบอัตโนมัติ ขนาด 1 นา x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมห้าฉีดปร้าเฝอยัขนาด 1 น้า
      - บอลวาล์วขนาด 1 นี้ว
      - เเองเกิ้ลวาล์วขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดี่ยวเกลียวนอก
      - อเมริกันชนิดทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่
      - เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์
      - บานพับยาวตลอด
      - กระจกเซฟตี้หนา 4 มม.
      หมายเหตุ : ไม่รวมอุปกรณ์เสริมล้างหรับการติดตั้ง

 


Complete Set Fire Hose Rack  ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงแบบ FIRE HOSE RACK และอุปกรณ์ดับเพลิง

รายละเอียดอุปกรณ์ภายในชุด

      - ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยโลหะเหล็กพ่นสีแดง #18 บานประตูเปิด-ปิดได้ ขนาด 80 x 100 x 30 เชนติเมตร

      - แองเกิ้ลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว

      - สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบขนาด 1.5 นิว x 100 ฟุต (30 เมตร) พร้อมข้อต่ออัดเกลียวอเมริกัน และหาฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลืองขนาด 1.5 นี้ว

      - แองเกิ้ลวาล์วขนาด 25 นิ้ว พร้อมข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดียวเกลียวนอกอเมริกันชนิดทองเหลือง และฝาอุดพร้อมโซ่

      - เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 ปอนด์ หรือ 15 ปอนด์

      - บานพับยาวตลอด

      - กุญแจล็อคกดเด้ง

      - กระจกเชฟตี้หนา 4 มม.

        หมายเหตุ : ไม่รวมอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง

 


 

Visitors: 407,140