อุปกรณ์ข้อต่อดับเพลิง Coupling

.

COUPLING ข้อต่อสำหรับสายส่งน้ำดับเพลิง
1. ข้อต่ออัดเกลียวอเมริกัน ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5" และ 2.5"
2. ข้อต่อสามเร็วแบบมาตรฐานอังกฤษ ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 1.5" และ 2.5"
3. ข้อต่อสามเร็วแบบมาตรฐานอังกฤษ ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 1.5" และ 2.5"
4. ข้อต่อสามเร็วแบบมาตรฐานอังกฤษ  ขนาด 1.5" ทางออก 2.5"
(ชนิดทองเหลือง และอลูมิเนียม)

 

 

Fire Hydrant ชุดหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง

5. Raof Manifold ชนิดทองเหลือง ขนาด 4 x 2.5" x 2.5"
6. แองเกิ้ลวาล์ว ชนิดทองเหลือง ขนาด 15" เเละ 2.5"
7. ข้อต่อทางจ่ายน้ำเขี้ยวเดี่ยว ขนิดทองเหลือง ขนาด 15" และ 2.5
8. ข้อต่อทางจ่ายน้ำเคี้ยวคู่ ขนิดทองเหลือง ขนาด 1.5" และ 2.5
9. ฝาเปิดตัวผู้ (ฝาอุด) ชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5" และ 2.5"
10. ท่อเหล็กดำมีตะเข็บ SCH40 ขนาด 2.5"และ 4"
11. ประแจตัวเอฟ (F) สำหรับเปิดวาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง

 

 

Siamese Connection ชุดหัวรับน้ำดับเพลิง

12. หัวรับน้ำดับเพลิงแบบ Y Type (ออกตรง) ชนิดทองเหลืองขนาด 4" x 2.5" x 2.5
13. หัวรับน้ำดับเพลิงแบบงอ 90 องศา ชนิดทองเหลืองขนาด 4" x 2.5" x 2.5"
14. ข้อต่อหัวรับน้ำดับเพลิง ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5
15. ฝาปิดตัวเมีย (ฝาครอบ) ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5" (ใช้กับข้อต่อหัวรับน้ำดับเพลิง) 

 
Y Connection 
ข้อแยก 3 ทาง

ข้อแยก 3 ทาง ชนิดทองเหลือง มีวาล์วเปิด-ปิด

      - ขนาด 2.5" x 2.5" x 2.5"
 
      - ขนาด 2.5" x 1.5" x 1.5ราคาข้อต่อดับเพลิง

Visitors: 407,140