โฟมดับเพลิง

Foam น้ำยาโฟมดับเพลิง ยี่ห้อ ออคิดดี้
ENVIRONMENTAL FRIENDLY PRODUCT

รายละเอียดผลิตฑ์
   ■   สามารถดับเพลิง Class A และ Class B ได้เป็นอย่าง
   ■   ดับเพลิงโดยการสร้างเเผ่นเฟิลมเคลือบเชื้อเพลิงไว้ไม่ให้ผสมกับ oxygen และยังป้องกันไม่ให้ไฟลุกติดขึ้นมาใหม่
   ■   ใช้ได้กับน้ำธรรมดาและน้ำทะเล
   ■   ได้รับมาตรฐาน UL (UNDERWRITERS LABORATORESINC LISTED, USA)

ORCHIDEE 3% AFFF FOAM
รุ่น ORCHIDEX 3% UL
   ■   เหมาะสำหรับดับเพลิงที่เกิดจากสาร Hydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
   ■   ไม่เหมาะสำหรับดับเพลิงที่เกิดจากสาร Polar solvents (สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ
   ■   โดยใช้ที่ความเข้มข้น 3% + น้ำ 97% สำหรับดับเพลิงที่เกิดจากสาร Hydrocarbon


ORCHIDEE 3% AR-AFFF FOAM
รุ่น ORCHIDEX ARC 3x3 UL
   ■   เหมาะสำหรับดับเพลิงที่เกิดจากสาร Hydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื่อเพลิง ฯลฯ และสาร Polar solvents (สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำ                  ละลาย)เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ โดยใความเข้มข้นเดียวกัน
   ■   โดยใช้ความเข้มข้น 3%+ น้ำ 97% สำหรับไฟที่เกิดจากสาร Hydrocarbon
   ■   โดยใช้ความเข้มข้น 3%+ น้ำ 97% สำหรับไฟที่เกิดจากสาร Polar solvents
   ■   เหมาะสำหรับเเก้ปัญหาสำหรับหน่ายงานที่ใช้อุปกรณ์ใฟม FIXED ที่ความเข้มข้น 3%โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่
 
Mobile Foam Unit
รุ่น 02 FM140-2
รถเข็นชนิดเคลื่อนที่ พร้อมถังบรรจุโฟมขนาด 140 ลิตร ทำด้วยวัสดุ GRP (Glass Reinforced Plastics) เพื่อให้สามารถบรรจุน้ำยาโฟมได้ทุกประเภท

อุปกรณ์ประกอบด้วย
   ■   ตัวดูดโฟม (INDUCTOR) ขนาด 254 ลิตร / นาที / แรงดัน 6.9 BAR ทำด้วย ALUMINIUM ALLOY
   ■   มีหัวฉีดไฟม (BRANCHPIPE) ขนาด 254 ลิตร / นาที / แรงดัน 6.9 BAR ตัวหัวฉีดทำด้วย STAINLESS STEEL มือจับทำด้วยยาง เพื่อให้กระชับ
        ปลายหัวฉีดมียางหุ้มกันกระแทก
   ■   สายส่งน้ำดับเพลิงสีเเดง พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จำนวน 2 เส้น
 
 
Visitors: 380,132