ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

   ■   SMOKE DETECTOR (เครื่องตรวจจับควันไฟ)
   ■   HEAT DETECTOR (เครื่องตรวจจับความร้อน)
   ■   MANUAL STATION (ตัวกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
   ■   ALARM SOUNDERS (อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
   ■   FIRE ALARM CONTROL PANEL (ตู้ควบคุม)

SMOKE DETECTOR (เครื่องตรวจจับควันไฟ) 
 
HEAT DETECTOR (เครื่องตรวจจับความร้อน)
 

 MANUAL STATION (ตัวกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้)

 
ALARM SOUNDERS (อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
 

FIRE ALARM CONTROL PANEL (ตู้ควบคุม)

 

 

Visitors: 401,507