รับติดตั้งวางระบบท่อน้ำ


รับติดตั้งวางระบบท่อน้ำ

     1. ระบบน้ำประปา
     2. ระบบระบายน้ำทิ้ง
     3. ระบบท่อเพื่อการเกษตร
     4. ระบบแรงดันด้วยน้ำ

วางระบบน้ำอย่างไร ให้ประหยัดต้นทุน

ข้อคิดในการออกแบบท่อเมน ระบบน้ำทางการเกษตร

   1). เลือกขนาดปั๊มให้เหมาะสมกับพื้นที่ แต่ในที่นี้เกษตรกรต้องมองถึงส่วนต่อขยาย ในกรณีที่ยังมีพื้นที่ ที่ยังได้ไม่ทำการเกษตร เช่น พื้นที่การเกษตร 1 ไร่ แต่มีพื้นที่ที่คิดจะขยายเพิ่มเป็น 5 ไร่ เกษตรกรก็ควรใช้ปั๊มขนาด 5 แรงม้า เป็นต้น

   2). การวางระบบท่อน้ำต้องให้สมมาตรกันเสมอ โดยคำนึงถึงขนาดของพื้นที่ และท่อเมนย่อย เช่น ท่อเมนย่อยขนาด 1 นิ้ว ด้านขวายาว 40 เมตร ท่อเมนย่อยด้านซ้ายก็ควรเป็น 40 เมตร เช่นกัน เพื่อรักษาระบบแรงดันในท่อย่อย

   3). คำนึงถึงต้นทุน ในการลงทุนใดๆ ต้องคิดให้รอบคอบ ในกรณีที่ใช้ท่อเมนเป็นท่อพีวีซีเกษตรกรสามารถที่จะใช้ของเก่าหรือของมือสองได้ เนื่องจากท่อพีวีซีมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเฉพาะท่อชนิดหนาทนแรงดันสูง

   4). ท่อน้ำใดๆ ที่เป็นท่อเมน ต้องติดตั้งอุปกณ์กันกระแทกของน้ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ของระบบน้ำทางการเกษตร เกิดชำรุดเสียหาย

   5). ด้านปลายท่อเมน ของระบบน้ำทางการเกษตร ควรมีวาล์วเปิดปิดน้ำอยู่ 1 ตัว เสมอเพื่อเอาไว้ไล่ตะกอนหรือตะไคร่น้ำ และเผื่อสำหรับส่วนต่อขยาย

   6). ท่อเมน เมื่อต่อระบบเข้ากับท่อย่อยแล้ว ก็ควรฝังกลบดิน เพื่อง่ายต่อการทำเกษตร (ยกเว้นวาล์วเปิดปิดน้ำ)


Visitors: 406,966