EASTWATER การประปาส่วนภูมิภาคตะวันออก

  

งานติดตั้งวาล์ว FLEX PN10,PN16 จำนวน 4 ตัว ให้สถานีสูบน้ำหนองค้อ ศรีราชา

ของหน่วยงานอีสท์วอเตอร์ ภาคตะวันออก ทำการติดตั้งโดยทีมงานของบริษัทมารีนไชน์ จำกัด

Visitors: 406,966