ติดตั้งซ่อมแซมท่อประปา สิงห์บุรี

ทีมงานมารีนไชน์ได้ตรวจเช็คซ่อมแซมท่อประปา ทำการต่อหัววาล์วและเดินท่อประปาจากภายนอกอาคาร เข้าสู่ภายในตัวอาคาร ณ โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสิงบุรี 

Visitors: 406,971