อุปกรณ์เชื่อมข้อต่อสแตนเลส

รายละเอียด:
อุปกรณ์เกลียว และ อุปกรณ์เชื่อมท่อ สแตนเลส เกรด 304 

1. อุปกรณ์เกลียวสแตนเลส เกรด 304: ข้อต่อสแตนเลส, ข้องอ 45/90 เกลียวสแตนเลส, นิปเปิ้ลสแตนเลส, ยูเนียนสแตนเลส, ข้อลดเหลี่ยมสแตนเลส, ข้อลดกลมสแตนเลสเกลียว, หางปลาไหลสแตนเลส, ข้องอ ผม. สแตนเลส, ฝาครอบสแตนเลส, สามทางเกลียวสแตนเลส, ปลั๊กอุดสแตนเลส, นิปเปิ้ลลด สแตนเลส, สี่ทางสแตนเลส 

2. อุปกรณ์เชื่อมสแตนเลส เกรด 304 แบบมีตะเข็บ และ ไม่มีตะเข็บ เบอร์ 10s และ 40s: ข้องอ 90 สแตนเลสเชื่อม, ข้องอ 45 สแตนเลสเชื่อม, สามทางเชื่อมสแตนเลส, ข้อลดกลมเชื่อมสแตนเลส, ข้อลดเบี้ยวเชื่อมสแตนเลส, สามทางลดเชื่อมสแตนเลส

Visitors: 406,969