PUMP ระบบน้ำประปา

 

เครื่องสูบน้ำ (ระบบน้ำประปา)

      ระบบน้ำดี หรือ ระบบประปา ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญไม่แพ้ส่วนประกอบอื่นๆ ภายในบ้าน แต่การเลือกใช้อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนวิธีการติดตั้ง มักจะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับมือใหม่หัดสร้างบ้านอย่างเราๆ เสมอ  


ปัจจุบันเราสามารถแบ่งระบบประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะพื้นที่อาคาร ดังนี้

1. ระบบจ่ายน้ำขึ้น (UP FEED SYSTEM) 

2. ระบบจ่ายน้ำลง (DOWNFEED SYSTEM)

Visitors: 406,969