PUMP ระบบดับเพลิง

แบบใช้เครื่องยนต์ดีเซล หรือมอเตอร์ขับ
ติดตั้งในแนวดิ่ง หรือแนวนอนสำหรับชุดขับมอเตอร์
ตามมาตรฐาน NFPA 20

 

 

Visitors: 406,971