ติดตั้งวางระบบท่อน้ำ เชื่อมท่อน้ำ ฉะเชิงเทรา
บริษัทมารีนไชน์ทำการเชื่อมท่อน้ำหน้าไซด์งานของลูกค้าด้วยระยะความยาว 60 เมตร เพื่อวางระบบประปาเข้าสู่โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Visitors: 406,969