ติดตั้งวางระบบแอร์สำนักงาน อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม

รับติดตั้งระบบทำความเย็น สำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม
 
   -   แบบติดผนัง Wall type
 
   -   แบบตั้ง/แขวน Ceiling/floor type
 
   -   แบบตู้ตั้ง Package type
 
   -   แบบฝังเพดาน Built-in type
 
   -   แบบท่อลม Duct type
 
   -   ระบบพรีซิชั่นแอร์ Precision Air

รับติดตั้งทำระบบความเย็นห้องServer
 
       ยินดีให้บริการงานวิศวกรรมครบวงจร ทั้งออกแบบและติดตั้งระบบทำความเย็นภายในสำนักงาน หรืออาคาร โรงงานอุสาหกรรม รวมถึงในห้องเซิฟเวอร์ ติดตั้งแอร์สำหรับห้อง Data Center ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดภายในห้องserver คืออุณภูมิภายในห้องจะต้องเย็น
       
       เนื่องจากเครื่อง Server เหล่านี้ปกติจะถูกเปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อทำงานตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้เครื่อง Server ทำงานหนัก และเกิดปริมาณความร้อนออกจากระบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากระบบควบคุมอุณหภูมิ ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะระบายความร้อนออกจากระบบ และใส่ลมเย็นเข้าสู่ระบบได้อย่างเพียงพอ หากระบบความเย็นภายในห้องไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นที่ตัวเครื่อง Server ซึ่งจะมีผลทำให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็นและทำให้เกิดการล่มของระบบ Serverได้
 
       Cooling System ระบบทำความเย็นสำหรับห้องserver หรือห้องสำคัญData Center ระบบทำความเย็นสำหรับ Data Center หรือ Precision Air. มารีนไชน์ยินดีให้คำปรึกษาและรับตรวจเช็คซ่อมบำรุงแอร์ในห้องData Center รวมไปถึงระบบไฟฟ้า ระบบไฟสำรอง ระบบแรงดันของแอร์ และพร้อมรับปรับปรุงห้อง Data Center เพื่อให้การทำงานของห้องสำคัญเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด
 
Visitors: 406,961