โรงงานปตท. จังหวัดระยอง

 งานรับเหมาปูบ่อกักเก็บน้ำ โรงงาน ปตท. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 
ปูบ่อกันน้ำซึม ด้วยแผ่น HDPE SHEET Geomembrane ที่มีความแข็งแรง และความยืดหยุ่น  และทำการเชื่อมแผ่นด้วยเครื่องรีดแผ่น HDPE SHEET พร้อมทำการเก็บเข้ามุมรอยต่อตามเสาต่างๆด้วยเครื่องเป่าลมร้อนในการประสานแผ่นHDPE SHEET  เข้าด้วยกัน

คุณสมบัติของแผ่น HDPE SHEET Geomembrane
- ความแข็งแรง และความยืดหยุ่น
- ทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ
- อายุการใช้งานที่ยาวนาน
- คุณสมบัติที่ดีต่อการทนทานสารเคมี
- ควบคุมการระเหยของน้ำ หรือก๊าซได้ดี
- มีความต้านทานสูงต่อสารอินทรียวัตถุ หนูและแมลงต่างๆ
Visitors: 406,972