เหล็กข้ออ้อย DEFORMED BAR

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars) เนื่องจากพื้นผิวเหล็กมีลักษณะเป็นปล้อง คล้ายอ้อยจึงถูกเรียกแบบนี้ โดยสาเหตุที่เหล็กมีลักษณะเป็นปล้องก็เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้กับเหล็กคอนกรีตมากขึ้น เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่พื้นผิวสูง เหมาะกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูงมากๆ เช่น เขื่อน สะพาน หรือตึกที่มีความสูงมากๆ

เหล็กข้ออ้อยตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 กำหนดให้เหล็กข้ออ้อยมีชั้นคุณภาพหลายชั้น SD30, SD40, SD50 ซึ่งความหมายของ SD30 จะหมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 3,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร , SD40 หมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม/เซนติเมตร, SD50 หมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม/เซนติเมตร ตามลำดับ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร - 40 มิลเมตร ขนาดความยาว 10 เมตร 12 เมตร โดยสามารถสั่งผลิตให้ดัดงอได้ตามแบบที่ต้องการ

เหล็กข้ออ้อยที่ดีเป็นอย่างไร
การเลือกเหล็กข้ออ้อยที่ดีขึ้นอยู่กับชนิดของโครงสร้างเป็นสำคัญ ลักษณะของเหล็กข้ออ้อยที่ดีคือ
ควรมีระยะบั้งเท่ากัน และสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีตำหนิ ไม่มีสนิม ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่ปริแตกง่าย หักง่าย น้ำหนักและเส้นผ่านศูนย์กลางถูกต้อง

 

หมายเหตุ :  ราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการสั่งซื้อหรือตรวจเช็คราคาเหล็ก กรุณาแอดไลน์ทีมขาย มาที่ @MRS1

Visitors: 406,969