วางระบบท่อน้ำ อ้อมน้อย สมุทรสาคร

ทำการขุดเจาะพื้นปูน เพื่อวางระบบท่อน้ำ และทำการเชื่อมท่อ ณ อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
Visitors: 406,969