วางระบบท่อน้ำ อยุธยา

วางระบบท่อสุขาภิบาล พร้อมทำงานเชื่อมท่อHDPEหน้าไซด์งาน และเชื่อมหน้าแปลนเหล็กเพื่อติดตั้งเกทวาล์ว  Gate Valve ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Visitors: 406,969