- หน้าจานเหล็กหล่อ

หน้าจานเกลียวในเหล็กหล่อ
หน้าจานเหล็กเหนียว (สำหรับเชื่อม)
หน้าจานแบ็คกิ้งริง (สตับเอ็น)

Visitors: 401,507