- พลาสติกคลุมโรงเรือน Greenhouse Plastic Films

พลาสติกคลุมโรงเรือน VSC

พลาสติกคลุมโรงเรือน VSC
หน้ากว้าง (เมตร) 2-14
ความยาว (เมตร)40 -100
ความหนา (ไมครอน) 100, 150, 180, 200, 250, 300

พลาสติกคลุมโรงเรือนเกรดพรีเมียม ทนทานต่อรังสียูวีและสารเคมีต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมให้ค่าแสงส่องผ่านที่เหมาะสมต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ช่วยปรับปรุงผลผลิต จนเป็นที่ยอมรับในตธาตมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ VSC ได้พัฒนาพลาสติกคลุมโรงเรียนสูตรต่างๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น หรือแม้กระทั่งสามารถทำการเกษตรนอกฤดูได้ ดังนี้

สูตรมาตรฐาน (sunprotect clear film)
ปกป้องจากรังสียูวีและสารเคมีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สูตรกระจายแสง (sunprotect diffused film)
เพิ่มการกระจายแสงในโรงเรือน ช่วยให้พืชได้รับแสงเท่าเทียมกันมากขึ้น ลดปัญหาการไหม้ของใบและตอกได้ดี

สูตรคัดเลือกแสง (photoselective film)
คัดเลือกแสงที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตดีขึ้น

สูตรลดความร้อน (cooling film)
ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน ประมาณ 35 องศาเซลเซียส สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น

สูตรกันหยดน้ำ (anti-dripping film)
ป้องกันหยดน้ำหยดลงสู่พืช อันอาจเกิดโรคต่างๆ เช่น เชื้อรา

สูตรกันแมลง (anti-virus firm)
ป้องกันแมลงศัตรูพืชเข้ามารบกวนภายในโรงเรือน ทำให้ใช้สารเคมีน้อยลง

สูตรกันตะไคร่ (anti-algae film)
ยืดระยะเวลาการเก็ตตะไคร่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ช่วยเพิ่มปริมาณแสสองผ่านในโรงเรือน


พลาสติกใสคลุมแปลงดิน  (เจาะรู , ไม่เจาะรู)

 

สี  ดำ-เงิน , ดำ-ดำ , ดำ-ขาว
หน้ากว้าง (เมตร) 0.80, 1.0, 120, 1.50
ความยาว (เมตร)  400
ความหนา (ไมครอน)  25, 30, 35, 10

คุณภาพสูง ทนทาน ต้านสีดำช่วยรักษาความชื้นภายในดินให้เหมาะสม ป้องกันการเติบโตของวัชพืชในขณะที่สานสีเงินแวววาวจะช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสง
ให้แก่พืช, ช่วยดปริมาณศัตรูพืชที่มารบกวน ทำให้ใช้สารเคมีน้อยลง ประโยชน์อื่นๆ เช่น ช่วยประหยัดน้ำ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง, ป้องกันการอัดแน่นของ
ตื่นจากฝน เป็นต้น

  
พลาสติกใสโรงปศุสัตว์

สี  ขาว-ดำ, ขาว , ดำ
หน้ากว้าง (เมตร)  6-10
ความยาว (เมตร)  100
ความหนา (ไมครอน)  200, 300, 500
 
ฟิล์มสำหรับโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในระบบปิด (EvaporatoAC Cooling System) เช่น ฟาร์มไก่,ฟาร์มหมู นิยมใช้ เนื่องจากช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของสัตว์ ทั้งอุณหภูมิและความชื้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอัตราการเติบโตที่สม่ำเสมอ และช่วยควบคุมการติดเชื้อโรคจากอากาศภายนอก
เช่น ไข้หวัดนก ใช้หวัดหมู เป็นต้น
Visitors: 406,969