วางระบบท่อน้ำ โครงการบ้านจัดสรร

งานโครงการบ้านจัดสรร ทำการติดตั้งท่อน้ำวางระบบท่อน้ำ และทำการเชื่อมท่อ HDPE หน้าไซด์งานก่อสร้าง

มูลค่าของงานโครงการ 200,000 บาท

Visitors: 406,971