- ท่อน้ำ PB และอุปกรณ์


ท่อ PB ท่อประปาสำหรับนำไปใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

       ท่อ PB เป็นท่อน้ำที่ผลิตจากเรซินโพลิบิวทิลีน (Polybutylene Resin) ซึ่งเป็นเรซินที่มีคุณภาพจากยุโรป และอเมริกา เป็นพลาสติกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight) ซึ่งทำให้คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆรวมทั้งค่าของความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม (ESCR – Environmental Stress Cracking Resistance) สูงตามไปด้วย ทำให้ท่อพีบี PB เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นท่อน้ำประปาทั่วไปทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ซึ่งท่อสามารถทนอุณหภูมิได้ –40 องศาเซลเซียส จนถึง 48 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติ

ท่อพีบีเป็นท่อพลาสติกที่มีความอ่อนตัวทนต่อการคีบตัวได้สูงและยืดหยุ่นตัวได้ดีอีกทั้งยังมีค่าการนำความร้อนค่อนข้างต่ำจึงทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนน้อยและท่อพีบีมีอัตราการยืดตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับท่อพลาสติกชนิดอื่นๆ จึงทำให้ท่อพีบีสามารถรับแรงดันได้สูงที่อุณหภูมิสูงและอีกจุดเด่นหนึ่งที่สำคัญท่อพีบีมีข้อต่อที่แข็งแรงสามารถใช้งานได้หลากหลายและง่ายต่อการติดตั้ง

ลักษณะการใช้งาน
1. ใช้ในงานประปาเป็นท่อน้ำดื่มและน้ำใช้
2. งานชลประทาน
3. ใช้เป็นท่อเดินใต้น้ำ
4. งานตามอุตสาหกรรมอาหาร
5. ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์

 

Visitors: 406,971