ความแตกต่างของท่อHDPE PE100 และ ท่อHDPE PE80

ท่อHDPE PE100 และ ท่อHDPE PE80 แตกต่างกันยังไง
วันนี้มารีน ไชน์ มีเกร็ดความรู้มาแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ท่อให้เหมาะสมกับงานและตรงกับความต้องการมากที่สุด

ความแตกต่าง PE100 vs PE80
ผนังท่อ : ผนังของท่อHDPE PE100 จะมีความบางมากกว่าท่อHDPE PE80 ซึ่งส่งผลให้ท่อHDPE PE100 มีการไหลของน้ำได้มากกว่าท่อHDPE PE80

การติดตั้ง: เมื่อท่อHDPE PE100 มีผนังท่อที่บางกว่าจึงทำให้การติดตั้งต้องฝังดินให้ลึกกว่าท่อHDPE PE80 เพราะจะได้ไม่ต้องรับแรงที่มาจากความเคลื่อนไหวบนผิวดิน แต่หากต้องการฝังดินแบบตื้นก็จะต้องเลือกใช้ท่อHDPE PE80

น้ำหนักท่อ: ท่อHDPE PE100 มีน้ำหนักเบากว่า ท่อHDPE PE80 เพราะผนังท่อที่บางกว่า แต่ท่อHDPE PE100จะสามารถดัดโค้งได้ง่ายกว่า

ค่าPE หรือชั้นคุณภาพPE ใช้สำหรับการบอกชั้นคุณภาพของท่อHDPE ซึ่งก็คือตัวเลขที่บ่งชี้ถึงความทนทานของท่อในการรับน้ำหนักของวัสดุ หมายถึงว่าตัวท่อนั้นจะรับน้ำหนักของสภาพแวดล้อมที่ถูกติดตั้งไปได้มากแค่ไหน เพราะท่อHDPEมักจะถูกฝังดิน และมีแรงกดทับใต้ดิน  ซึ่งค่า PE นั้นเรียกได้ว่าความแข็งแรงขั้นต่ำที่ต้องการ (MRS) โดยมีการกำหนดค่าไว้ว่าท่อHDPE PE100 จะต้องมีค่าความแข็งแรงขั้นต่ำ 10 Mpa และท่อHDPE PE80 จะต้องมีค่าความแข็งแรงขั้นต่ำ 8 Mpa

Visitors: 406,971