เชื่อมท่อ HDPE ขนาดใหญ่

งานเชื่อมท่อวางระบบประปา เชื่อมท่อHDPE ขนาดใหญ่ 800 mm.  ณ สถานีจ่ายน้ำนวนคร

งานเชื่อมท่อขนาดใหญ่

Visitors: 406,971