หน้าแปลนสแตนเลส Lap Joint

หน้าแปลนแลปจอยท์ Lap Joint Flange
หน้าแปลนแลปจอยท์ เป็นที่เป็นหน้าแปลนที่ต้องใช้ร่วมกับสตับเอ็น (stub end) โดยการสวมหน้าแปลนเข้ากับสตับเอ็นแล้วเชื่อมต่อสตับเอ็นเข้ากับท่อด้วยวิธี Butt Weld โดยวิธีนี้จะทำให้หน้าแปลนเป็นอิสระจากตัวท่อ ทำให้สามารถลดปัญหาการเยื้องศูนย์ของรูร้อยสลัก (bolt holes) และลดแรงบิดที่เกิดจากการเยื้องศูนย์ของท่อ

การที่หน้าแปลนแลปจอยท์และสตับเอ็นเป็นคนละชิ้นกัน ทำให้เกิดทางเลือกในการเลือกใช้วัสดุให้ประหยัดขึ้น เช่น ถ้าวัสดุท่อเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316 ก็สามารถเลือกใช้สตับเอ็นที่เป็นวัสดุเดียวกับท่อ แต่เลือกใช้หน้าแปลนแลปจอยท์เป็นชนิดเหล็กกล้าคาร์บอนได้ แต่ทั้งนี้ต้องป้องกันการเกิดการกัดกร่อนกัลแวนิก (Galvanic corrosion) ด้วย

หน้าแปลนสแตนเลส Lap Joint

Visitors: 406,971