- แผ่นกระจก

กระจกใส เป็นแก้วที่ถูกทำเป็นแผ่นเรียบ ใช้เพื่อเป็นวัสดุโปร่งใสสำหรับเป็นผนังกั้นในการสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่นเป็นหน้าต่าง ข้อดีของการใช้กระจกใสคือสามารถมองทะลุไปเห็นฝั่งตรงข้ามได้ หน้าต่างกระจกใสสามารถใช้มองเพื่อเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภายนอกโดยอยู่ภายในห้องอุ่น ๆ ได้ การใช้กระจกใสเป็นส่วนผนังสิ่งก่อสร้างจะทำให้สามารถรับแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งสามารถใช้แทนแสงสว่างได้

รูปแบบของราคากระจกเงาที่มาพร้อมอะลูมิเนียมยอดนิยม
- ประตูกระจกอะลูมิเนียม
- กระจกอะลูมิเนียม แบบบานเลื่อนแขวนเดี่ยวและบานปิดตาย
- กระจกอะลูมิเนียม แบบบานเลื่อนปิดตายและช่องแสง

ประตูกระจกอะลูมิเนียม
ประตูในรูปแบบนี้สามารถทำได้ทั้งเป็นบานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนแขวนเดี่ยวซ่อนผนัง ขนาดยอดนิยมที่ใช้กันมากที่สุดคือ ความกว้างราง 160-200 เซนติเมตร ความกว้างประตู 80-100 เซนติเมตร ความสูง 190-210 เซนติเมตร ความหนากระจก 1.2 มิลลิเมตร มาพร้อมกรอบอะลูมิเนียมสีขาวหนา 6 มิลลิเมตร

กระจกอะลูมิเนียม แบบบานเลื่อนแขวนเดี่ยวและบานปิดตาย
กระจกที่มาพร้อมอะลูมิเนียมประเภทนี้ก็สามารถทำเป็นประตูได้เช่นเดียวกัน ขนาดเริ่มต้นคือ ความกว้าง 160-200 เซนติเมตร ความสูง 200 เซนติเมตร กระจกหนา 6 มิลลิเมตร อะลูมิเนียมสีขาวหนา 6 มิลลิเมตร หรือถ้าสามารถเพิ่มงบประมาณได้ในพื้นที่ที่เสี่ยงกับการกระแทก แนะนำให้มองหาราคากระจกเทมเปอร์ 10 มม มาใช้กันจะปลอดภัยมากขึ้น

กระจกอะลูมิเนียม แบบบานเลื่อนปิดตายและช่องแสง
สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความโล่งโปร่งและสูงให้กับพื้นที่มักนิยมใช้กระจกที่มาพร้อมอะลูมิเนียมสไตล์นี้ มาพร้อมความกว้างของบานเลื่อน 160-190 เซนติเมตร ความสูง 210 เซนติเมตร และเมื่อรวมกับช่องแสงแล้วความสูงรวมจะเป็น 240-260 เซนติเมตร ความหนากระจกอยู่ที่ 6 มิลลิเมตร ใช้อะลูมิเนียมสีขาวความหนา 1.2 มิลลิเมตร

Visitors: 380,155