- ไม้โครง

ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์
          ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์ เป็นไม้ที่จำเป็นต้องใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เนื่องจากสามารถใช้กรุเข้ากับผนังและเป็นโครงตู้ รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอีกมากมาย
ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์มีความจำเป็นอย่างมากในงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เนื่องจากใช้เป็นตัวทำโครงและตู้ต่างๆ ซึ่งไม้โครงนี้ส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ที่ ยาว2.5เมตร กว้าง4cm. หนา 2cm. เวลาขายจะขายเป็นมัด มัดละ10เส้น โดยไม้โครงนี้มีลักษณะเป็นบ่าหยักต่อกันด้วยกาวลาเท็กซ์ อัดติดกันด้วยความร้อน การผลิตใช้เศษไม้ต่างๆที่เหลือจากการแปรรูปมาตัดให้ได้ขนาดและนำมาต่อกันจนได้เป็นเส้นยาว 2.5m. นั่นจึงทำให้ราคาไม้โครงไม่สูงเท่าระแนงไม้อื่นๆ ที่เต็มแผ่น จึงเหมาะกับการนำมาใช้ทำโครงเฟอร์นิเจอร์ ไม้โครงมีหลากหลายเกรดแบ่งตามประเภทของไม้ที่นำมาใช้ แบ่งได้ดังนี้

ไม้ยางพารา
เป็นไม้โครงที่นิ่วเหนียวใช้งานง่ายเนื่องจากไม้ยางพารา ขัดง่าย มีสีอ่อน เหมาะกับการย้อมสีและขึ้นรูปทั่วไปได้

ไม้โครงสน
เป็นไม้โครงที่มีสีอ่อน เหนียว แต่บิดงอง่าย การใช้งานเหมาะกับงานพ่นสี ย้อมสี เนืองจากขัดง่ายมีสีอ่อน ลักษณะจำเพาะเช่นเดียวกับไม้โครงบางพารา เพียงแต่มีทั้งโครงแบบจ๊อย(รอยต่อไม้)และไม่จ๊อย แบบไร้รอยต่อเหมาะแก่การนำไปทำระแนงเล็ก

ไม้เบญจพรรณ
เป็นไม้โครงที่เป็นการรวมไม้หลากหลายชนิดมาใช้ด้วยกัน มีความแข็งแรงดีเหมาะแก่การทำโครง ราคาไม่แพงแต่มีข้อเสียคือแข็งมากแต่ไม่เหนียวจนอาจเปราะและหักง่าย

ไม้ทุเรียน
เป็นไม้โครงที่มีเนื้อละเอียดสามารถขึ้นรูปทำงานง่าย ไม่บิดตัว ไม่แอ่น แต่เนื้ออ่อนทำให้การยิงสกรูยึดเกาะได้ไม่แน่นเท่าไม้เบญจพรรณ

ไม้สยา
มีลักษณะใกล้เคียงกับไม้ทเรียนคือทำงานง่ายไม่บิดตัว แต่ไม้เนื้ออ่อนการยึดเกาะสกรูไม่ดีเท่าที่ควร

ไม้ตะเคียน
เป็นไม้โครงที่แข็งแรงมาก แข็งแรงไม่บิดตัว แต่ทำงานยากเนื่องจากไม้แข็งตัดได้ยากกว่าไม้โครงชนิดอื่น

ไม้ตะแบก
เป็นไม้โครงที่เกรดดีมีความแข็งแรงมากเหนียวไม่หักง่าย ไม่โก่ง ไม่แอ่น ทำงานง่ายตัดง่าย

ไม้สัก
สำหรับไม้สักเป็นไม้โครงที่เกรดดีมาก แข็งเหนียว ตัดทำงานง่าย ไม่หักง่ายไม่โก่งไม่งอ แต่ราคาสูง

ไม้สักเนื้อ
ไม้สักเนื้อจะเป็นไม้ที่คุณภาพเช่นเดียวกับสักสวนป่า แต่ต่างตรงไม้มีอายุมากกว่าจึงแข็งแรงและเหนียวกกว่า รวมถึงปลวกไม่กิน จึงไม่จำเป็นต้องทาน้ำยากันปลวกเลย


การนำไม้โครงมาใช้งาน

-  ใช้ทำโครงผนังบิ้วอิน ผนังบิ้วอินต้องมีการขึ้นโครงก่อนให้ได้ตามแบบที่ต้องการ ก่อนปิดทับโครงด้วยไม้อัดยางหรือMDF ก่อนขั้นตอนการปิดแผ่นลาบิเนทหรือพ่นสี

-  ใช้ทำโครงฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานที่มีการตกแต่งด้วยแผ่นลาบิเนทหรือปิดกระจก ควรใช้โครงเหล่านี้ทำเป็นโครงสร้าง เนื่องจากมีความแข็งแรงกว่าโครง C-Line เป็นอย่างมากและทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า

-  ใช้ทำตู้เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้อัดยางในการทำ ต้องมีการขึ้นโครงภายในเพื่อความแข็งแรงของตู้ จึงนิยมใช้ไม้โครง เนื่องจากสามารถขึ้นงานง่ายกว่านำไม้อัดยางมาเป็นโครง

-  ใช้ทำระแนง ในกรณีที่มีการตกแต่งด้วยระแนง เราสามารถประยุกต์ใช้ไม้โครงยางพาราแบบไร้รอยต่อ มาทำเป็นระแนงได้ เนื่องจากสามารถย้อมสีได้ง่ายเพราะตัวไม้โครงยางพารามีสีอ่อนอยู่แล้ว จึงขับสีย้อมให้เด่นชัดได้ง่ายนั่นเอง

 

จะเห็นว่าไม้โครงนั้นสามารถช่วยลดเศษไม้ได้อย่างมาก ทั้งสามารถนำมาใช้งานในวงการเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย ส่วนความแตกต่าง ท่านคงสามารถเข้าใจและแยกแยะได้ในเบื้องต้นได้แล้ว การใช้งานควรเลือกให้เหมาะสมกับงาน ว่าต้องการทำโครงแบบไหน รับน้ำหนักหรือไม่ หรือจะนำไปย้อมสีพ่นสี ก็ควรเลือกให้เหมาะสมจึงจะงานที่มีคุณภาพตามต้องการ

 

การนำไม้โครงมาใช้งาน

-  ใช้ทำโครงผนังบิ้วอิน ผนังบิ้วอินต้องมีการขึ้นโครงก่อนให้ได้ตามแบบที่ต้องการ ก่อนปิดทับโครงด้วยไม้อัดยางหรือMDF ก่อนขั้นตอนการปิดแผ่นลาบิเนทหรือพ่นสี

-  ใช้ทำโครงฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานที่มีการตกแต่งด้วยแผ่นลาบิเนทหรือปิดกระจก ควรใช้โครงเหล่านี้ทำเป็นโครงสร้าง เนื่องจากมีความแข็งแรงกว่าโครง C-Line เป็นอย่างมากและทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า

-  ใช้ทำตู้เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ไม้อัดยางในการทำ ต้องมีการขึ้นโครงภายในเพื่อความแข็งแรงของตู้ จึงนิยมใช้ไม้โครง เนื่องจากสามารถขึ้นงานง่ายกว่านำไม้อัดยางมาเป็นโครง

-  ใช้ทำระแนง ในกรณีที่มีการตกแต่งด้วยระแนง เราสามารถประยุกต์ใช้ไม้โครงยางพาราแบบไร้รอยต่อ มาทำเป็นระแนงได้ เนื่องจากสามารถย้อมสีได้ง่ายเพราะตัวไม้โครงยางพารามีสีอ่อนอยู่แล้ว จึงขับสีย้อมให้เด่นชัดได้ง่ายนั่นเอง

 

จะเห็นว่าไม้โครงนั้นสามารถช่วยลดเศษไม้ได้อย่างมาก ทั้งสามารถนำมาใช้งานในวงการเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย ส่วนความแตกต่าง ท่านคงสามารถเข้าใจและแยกแยะได้ในเบื้องต้นได้แล้ว การใช้งานควรเลือกให้เหมาะสมกับงาน ว่าต้องการทำโครงแบบไหน รับน้ำหนักหรือไม่ หรือจะนำไปย้อมสีพ่นสี ก็ควรเลือกให้เหมาะสมจึงจะงานที่มีคุณภาพตามต้องการ

Visitors: 380,491