- ท่ออีเฟล็ก ไฟฟ้า E-Flex

       EFLEX เป็นท่อที่ทำด้วยพีอีความหนาแน่นสูง High Density Polyethytene (HDPE) เหมาะกับงานท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ สายสื่อสารสัญญาณต่าง ท่อร้อยสายเคเบิ้ลใต้ดิน ท่อพลาสติกสีดำเป็นลอน ลักษณะเป็นเกลียว เป็นปล้อง คล้ายท่อโลหะอ่อน
       คุณสมบัติเด่นของท่อแบบเป็นลอน ลักษณะเป็นปล้อง เรียกว่า ลูกฟูก ที่สามารถโค้งงอได้ แข็งแรง และประหยัด จึงใช้เพื่อทดแทนการใช้ท่อพีอี (HDPE Conduit) โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อดินทรุด หรือมีสิ่งกีดขวาง เป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ


ตารางราคาอุปกรณ์ ข้อต่อสำหรับ EFLEX

Visitors: 406,975