- ท่อพีพี PP

ท่อ PP เป็นท่อพลาสติกที่ผลิตจากเรซิ่นพอลิโพรพิลีนซึ่งมีคุณสมบัติเด่นทางด้านการทนสารเคมีและทนอุณหภูมิได้สูงถึง 95 °C* โดย ท่อ PP ถูกออกแบบมาให้ใช้งานเป็นท่อในระบบระบายน้ำ เช่น ท่อระบายน้ำโสโครก ท่อระบายน้ำภายในอาคาร ท่อระบายน้ำทิ้งในห้องครัว ท่อระบายน้ำในห้องปฏิบัติการทางเคมี ท่อระบายน้ำฝนสำหรับอาคารสูงและท่อสำหรับระบายน้ำเสียในงานอุตสาหกรรม อีกทั้งการออกแบบข้อต่อระบบ Mechanical Joint ที่ใช้งานร่วมกับ ท่อ PP   ท่อพีพีได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกและง่ายต่อการบำรุงรักษาในอนาคตอีกด้วย

ลักษณะการใช้งาน
1. งานท่อส่งน้ำในห้อง Lab
2. งานระบายน้ำสารเคมี
3. งานระบายน้ำทั่วไป
4. งานโรงงานอุตสาหกรรม และงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร

การต่อท่อ และข้อต่อระบบ Mechanical Joint
Visitors: 406,969